02 november 2018

CDA voor gratis parkeren op zondag

De fractie van CDA Súdwest-Fryslân maakt zich sterk voor gratis parkeren op zondag.

In de nieuwe parkeervisie 2019 van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt voorgesteld om in Sneek ook op zondag betaald parkeren in te voeren van 09 tot 21 uur.

De CDA-fractie is echter van mening dat het behoud van gratis parkeren op de zondag klantvriendelijker is en bijdraagt aan een levendig stadshart. Het is goed voor de winkels en voor de horeca en andere bezoekers van de binnenstad. Ook de vijf kerken in en rond het centrum van Sneek zijn ongerust over de mogelijke afname van het kerkbezoek als men voor of tijdens de dienst langs de parkeermeter moet.

Gratis parkeren op de zondag is klantvriendelijker en draagt bij aan een levendig stadshart

De nieuwe parkeervisie is tot stand gekomen na overleg met bewoners en ondernemers van de binnenstad.  Er is gestreefd naar een klantvriendelijke en veilige parkeerregulering in een steeds drukker wordende binnenstad. Er komen gratis parkeerplekken op transferpunten buiten het centrum waardoor de parkeeroverlast in de wijken gaat afnemen en voor een korte en snelle boodschap wordt het eerste half uur parkeren gratis. Alle parkeerautomaten worden gedigitaliseerd. 

Overigens kan men in de rest van de gemeente Súdwest-Fryslân overal gratis parkeren op zondag.

Aanstaande donderdag, 8 november, staat de parkeervisie op de Raadsagenda en gaat het CDA een amendement indienen met het voorstel om gratis te parkeren op zondag.

Namens de fractie van CDA Súdwest-Fryslân,

Anneke Koster

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.