24 oktober 2011

CU en CDA pleiten voor Bundelbus

In de raadsvergadering van de raad van Súdwest-Fryslân, op donderdag 27 oktober, dienen de fracties van ChristenUnie en CDA gezamenlijk een motie in aangaande de bundeling van het aanbesteden van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer (leerlingen- en WMO-vervoer). 

Aanleiding voor de motie is dat er de komende jaren fors bezuinigd zal gaan worden op het openbaar vervoer. Door deze bezuinigingen zal de bereikbaarheid van de dorpen en steden in de gemeente Súdwest-Fryslân onder druk komen te staan. Deze situatie is onwenselijk omdat hierdoor de leefbaarheid in de gemeente af zal nemen. Dat de leefbaarheid een belangrijk onderwerp is, wordt onderstreept door het stevige inzet op kernenbeleid binnen de gemeente Súdwest-Fryslân en de strategische samenwerkingsagenda die de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân samen geformuleerd hebben (waarvan het eerste thema “Steden en Dorpen met kracht en dynamiek” het subthema leefbaarheid kent).
De ChristenUnie en het CDA verzoeken in de motie het college van B&W om in samenwerking met de provincie Fryslân een pilot project te starten om de aanbesteding van het openbaar vervoer en doelgroepen vervoer te bundelen, de zogenaamde bundelbus. Deze bundeling van aanbesteden moet leiden tot behoud van kwaliteit voor beide vormen van vervoer en mogelijk zelfs tot verbetering daarvan. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.