07 februari 2012

Geen tweede supermarkt meer op het Sint Antoniusplein in Sneek

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft op 26 januari 2012 besloten dat er naast de bestaande Albert Heijn geen tweede (kleinschalige) supermarkt meer mag komen op het Sint Antoniusplein in Sneek. Een amendement hiertoe werd door de CDA-fractie ingediend en met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Hoe zat het ook al weer?

 

Een jaar of tien geleden heeft supermarkt Lidl zich gevestigd op het Sint Antoniusplein in Sneek. Als tweede supermarkt naast Albert Heijn. Al direct ontstonden er problemen voor omwonenden met de bevoorrading van Lidl via de Julianastraat. Geluidsoverlast van vrachtauto’s tijdens het laden en lossen. Pallets op de stoep en pallets op straat, met overlast voor fietsers en voetgangers in de smalle Julianastraat.

Om de bewoners van dit probleem te verlossen werd afgesproken dat Lidl zou verhuizen naar nieuwbouw aan de Oppenhuizerweg en dat er in het pand van de Lidl aan het Sint Antoniusplein niet weer een supermarkt zou mogen komen. Afspraken hiertoe werden goedgekeurd door de gemeenteraad van Sneek en in maart 2011 bevestigd door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Desalniettemin kwam het College van B&W in de raadsvergadering van januari 2012 met een voorstel een kleinschalige supermarkt op de plek van de gesloten Lidl toch mogelijk te maken. Dit voorstel was voor de CDA-fractie een brug te ver. Niet alleen omdat het in tegenspraak was met eerdere uitspraken van de gemeenteraden van Sneek en SWF, maar ook omdat de overlast voor omwonenden in de Julianastraat daarmee opnieuw begint.

Om die redenen heeft onze fractie een amendement ingediend waarin het College van B&W wordt opgeroepen de nota van uitgangspunten bestemmingsplan Sint Antoniusplein te Sneek vast te stellen met dien verstande, dat de in de nota opgenomen optie voor het toestaan van een (kleinschalige) supermarkt, naast de huidige bestaande supermarkt, komt te vervallen.

En zoals reeds vermeld: met succes. Diverse partijen hebben ons amendement meeondertekend en een ruime meerderheid stemde uiteindelijk voor ons amendement. 

Henk Jan Greven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.