24 december 2012

Geslaagde ALV avond met Ruth Peetoom in de Roskam in Witmarsum

Ondanks het slechte weer van vrijdagavond 14 december 2012 was er een geïnteresseerde groep leden aanwezig op de Algemene Ledenavond van CDA Súdwest-Fryslân. Nieuw zijn een aantal leden uit Boarnsterhim, De Lege Geaën, die zich met het zicht op de herindeling bij CDA Súdwest-Fryslân hebben aangesloten. Speciale gasten waren Ruth Peetoom, voorzitter van het landelijk CDA, en Pieter Greidanus, die tot CDA-vrijwilliger van het jaar werd benoemd.

De avond kende 2 gedeelten, voor de pauze het huishoudelijke deel van de vergadering waarin de agenda werd behandeld en na de pauze het interactieve gedeelte met partijvoorzitter Ruth Peetoom. Voor de pauze nam vooral de ingekomen brief van de heren Hulst en Wezenberg enige tijd in beslag. Het bestuur vond het belangrijk om alle in de brief aangestipte kritiekpunten te behandelen, waar nodig te weerleggen en zich te verantwoorden.

In de rondvraag kwam aan de orde: zorg om slechte wegen. Er is een roep om goed onderhoud van de vaarwegen om tegemoet te komen aan ons vaartoerisme. Daarnaast werd gepleit voor de aanleg van fietspaden. Het betekent ook een economische impuls voor de loon- en bouwbedrijven, een sector die door de bezuinigingen zwaar onder druk staat.Henk Jan Greven vicevoorzitter van de fractie gaf een toelichting hoe de fractie werkt in 3 verschillende commissies waarin de agendapunten verdeeld zijn en deelde een aantal successen mee, zoals cameratoezicht in de uitgaansgebieden, de motie voor meer budget in de zorg. Ook vertelde hij dat niet alles lukt zoals de winkelsluitingstijden op zondag. De CDA gedachte is het bewaren van de zondagsrust. Daarnaast wil men ook tegemoet komen aan de ondernemers die het van het toerisme moeten hebben. De wens van het publiek was een plan om van april tot september een dagdeel op zondag open te zijn. De raad was echter van mening de hele zondag het hele jaar open te mogen zijn.Na een korte pauze ging Ruth Peetoom in op de achter ons liggende periode. Het strategisch beraad was nog in volle gang toen de partij geconfronteerd werd met de val van het omstreden kabinet. Daarmee kwamen verschillende ontwikkelingen in een stroomversnelling. Met de huidige positie 13 zetels en een plek in de oppositie als resultaat. De ingezette ontwikkelingen gaan echter door: met volle overtuigingskracht als het aan Ruth Peetoom ligt. Aansluitend worden diverse aspecten uit de samenleving door de leden aangeroerd:
Er wordt aandacht gevraagd voor de stille armoede, er wordt gewezen op de Stichting Leergeld waar ouders/verzorgers aan kunnen kloppen voor bijdrage aan buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen. Een pleidooi om het kind centraal te stellen.
Weer een heel ander punt is de vraag aan het CDA een speerpunt te maken van het huidige omroep systeem, met aandacht en ruimte voor de kleine omroepen, de zogenaamde 2.42 omroepen. 
Op de vraag hoe belangrijk het is om naast het reguliere onderwijs christelijk onderwijs aan te bieden, mag het volgens onze partijvoorzitter duidelijk zijn dat het CDA kiest voor het behoud van het christelijk onderwijs: er moet altijd plek zijn voor christelijk onderwijs.
Ruth Peetoom benadrukte ook de vrijheid van godsdienst waar het CDA voor staat.Ook kwam het stemmenverlies ter sprake, er zijn diverse verklaringen voor, maar opmerkelijk is wel de uitslag van de gehouden enquête dat 85% van de ondervraagden eens waren met de CDA standpunten maar niet wisten dat deze standpunten van het CDA waren. Dat betekent dus dat ze niet goed voor het voetlicht gebracht zijn! En dat is heel erg jammer, daar ligt zeker een taak voor iedereen die bij de partij betrokken is of een warm hart toedraagt.Een feestelijk momentje deze avond is de huldiging van Pieter Greidanus als supervrijwilliger van het jaar. Elders op deze website leest u hier meer over.Rinske Poiesz-Zijlstra
PR CDA Súdwest-Fryslân

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.