28 mei 2011

Geslaagde Open Bedrijvendag Stavoren

In het kader van Stavoren 950 werd op zaterdag 16 april onder prachtige weersomstandigheden in Stavoren een Open Bedrijvendag georganiseerd, vooraf gegaan ’s ochtends door de officiële opening van de Staverse Stads Welkomspoort door CDA-wethouder Maarten Offinga.

E.e.a. werd opgeluisterd door het muziekkorps ‘de Lytse Sudwesthoeke’. Na een korte rondvaart door de havens op de praam ‘Simmermoarn’ werd geschut via de oude sluis en afgemeerd in de feestelijk uitgedoste Oude Haven. Van daar uit maakte het gezelschap met o.a. 6 SWF raadsleden een wandeling van de Oude Haven naar het Hanzekwartier, waar voorzitster Geeske Visser van Stavers Belang een uiteenzetting gaf over de historische waarde van deze locatie en duidelijk maakte, dat Stavoren halsreikend uitkijkt naar de realisatie van de al geruime tijd op de plank liggende plannen voor deze bijzondere plek. Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan een van de tjalken van de Friese (charter-)vloot, waar het gezelschap een boeiende rondleiding kreeg van de schipper. Voor overige bezoekers bestond die dag ook de mogelijkheid op een klipper een tochtje over het IJsselmeer te maken. Na een eenvoudige maar smakelijke lunch in het onlangs heropende rest. ‘de Visserman’ werden wethouder Offinga en zijn familie afgelost door wethouder Leo Pieter Stoel en volgde de gang eerst naar een modeshow op het Gele Plein en vervolgens naar een aantal van de 30 deelnemende bedrijven op het Industrieterrein aan de Kooyweg. Iedereen was er onder de indruk van de professionaliteit van bijv. scheepsbouwer Heijsman en scheepstimmerbedrijf Blauw.

Vanuit Stavers Belang werd er gedurende deze geslaagde dag richting de aanwezige wethouders en raadsleden vooral de nadruk gelegd op een spoedige beslissing over en totstandkoming van het beoogde Masterplan Stavoren. Binnen dit plan dienen de diverse projecten die voor Stavoren op stapel staan in samenhang en integraliteit gestalte te krijgen. Infrastructureel betreft dit o.a. de nieuwe Sluis en de ontsluitingsweg v.a. de N359, de stoomtrein van Sneek naar Stavoren maar ook het op diepte houden van de havens, het aanleggen van een betere afmeervoorziening voor de riviercruiseschepen in de Spoorhaven en andere geplande ‘Bestedingen aan de Wal’ binnen het Friese Meren Project 2e fase. Stavoren is de belangrijkste toegangspoort tot het Friese Merengebied en is mede in het belang van de gemeente SWF vast van plan deze positie kwalitatief uit te bouwen en zo te verstevigen.

Met dank voor de belangstelling van de lokale politiek is de Open Bedrijvendag Stavoren zondermeer een succes geworden, waaruit de vitaliteit betrokkenheid en het enthousiasme van het Staverse bedrijfsleven duidelijk is gebleken.

 

Stavoren, mei 2011

Geeske Visser, Voorzitter Stavers Belang

(Foto's Harmen Wolthuis)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.