17 juni 2013

Iedereen belangrijk

Op vrijdag 8 juni organiseerde het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân een buitengewone ledenvergadering om met de leden van gedachten te wisselen over de inhoud van het concept verkiezingsprogramma 2012-2017 met als titel "Iedereen" (Het volledige concept programma kunt u hier vinden).

Met de opkomst van 50 leden betekent het dat de politiek leeft. Natuurlijk was ook de aanwezigheid van ons Tweede Kamerlid Sander de Rouwe van grote toegevoegde waarde. De gemeenteraadsleden en wethouders waren ook ruim vertegenwoordigd. De aanwezige leden waren zeer betrokken en hun inbreng maakte de avond levendig, sfeervol en bijzonder.

Diverse artikelen uit het programma ontlokten een levendige discussie. Bijvoorbeeld bij artikel 1.17 - “Het CDA is de familie- en gezinspartij” rees de vraag,"Ja, maar hoe dan met de alleenstaanden?" Uiteindelijk is hier geen amendement voor ingediend maar er werd een goede discussie over gevoerd.  De vergadering vond uiteindelijk dat alleenstaanden ook uit een gezin komen en familie hebben en daar geen uitzondering in zijn.

Kortom, het was een zeer geslaagde avond waarvan wij hopen dat dit een reden is dat er in de toekomst weer meer leden onze algemene ledenvergaderingen en zo nodig de buitengewone ledenvergaderingen mogen bezoeken.

Op de agenda stonden ook nog een paar zakelijke punten zoals het mandaat aan de leden vragen voor het amenderen van de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en het benoemen van ons nieuwe bestuurlid, de heer Sijbren Mulder, die bereid is gevonden Jelle Brouwer als voorzitter te vervangen tot 1 januari 2013.

Namens het Bestuur CDA Súdwest-Fryslân,
Rinske Poiesz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.