21 februari 2022

Lokaal Neergezet: Petra van den Akker over de Hemmen III

In onze rubriek 'Lokaal Neergezet' gaan we in op projecten, trajecten en andere initiatieven die het CDA Súdwest-Fryslân steunt binnen de Gemeente Súdwest-Fryslân. Veel van deze projecten zijn reeds gerealiseerd of staan op het punt te beginnen, en daar zijn we trots op!

Onze nummer #2 Petra van den Akker gaat tijdens deze editie in op de Hemmen III, een nieuw industrieterrein aan de A7 dat volop in ontwikkeling is.

Kun je mij iets over jezelf vertellen?

“Ik ben Petra van den Akker, 43 jaar en raadslid van gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast ben ik werkzaam als ondernemer met een eigen bedrijf als mondhygiënist. Ik ben geboren en getogen in Friesland en sinds lange tijd woon ik in Sneek. Ik ben bij het CDA begonnen toen ik in Oppenhuizen woonde. Daar was ik actief in de kern Snits/wymbrits in het CDJA, de jongerentak van de partij. Tijdens mijn studie was ik minder actief, maar terug in Sneek werd ik benaderd voor een steunfractie. Dat ervaarde ik als een leuke en dynamische aanvulling op mijn werk.”

Over welk project gaan we het vandaag hebben?

“De Hemmen III. Dit is een project dat ik op de voet heb gevolgd omdat het project een hoge urgentie heeft in de gemeente.”

Wat is dit precies voor project?

“Het project is de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein aan de A7. In 2018 is er besloten om die ontwikkeling te gaan starten. Dat komt onder andere vanuit de vraag van ondernemers die een tekort aan ruimte ervaren binnen de gemeente. Dan is het goed om te kijken als gemeente of we kunnen uitbreiden. We willen de bedrijvigheid binnen Súdwest-Fryslân  houden en ondernemers niet zien vertrekken naar andere regio’s. Zo willen we de lokale economie en de werkgelegenheid stimuleren. Niet alleen voor lokale bedrijven, maar ook voor bedrijven van buiten de regio moet onze gemeente aantrekkelijk zijn.”

“De besluitvorming is geweest, de eerste aanzet is er. Nu start de verkoop van de grond. Het is een gebied van 25 hectare, opgedeeld in twee fasen van 12,5 hectare. Als de eerste fase vol is, dan gaat de tweede fase in de verkoop. Afhankelijk van de oppervlakte die wordt verkocht, biedt de Hemmen III voldoende ruimte voor grote bedrijven. Het wordt een belangrijk bedrijventerrein, omdat er nieuwe bedrijven zich vestigen en bedrijven stromen door vanaf bijvoorbeeld Hemmen I en de Hemmen II of andere industrieterreinen. Bestaande bedrijven die groter willen worden, kunnen doorgroeien naar de Hemmen III wat resulteert in een natuurlijke doorstroming.”

Waarom is dit project zo belangrijk voor de regio?

“Voor de gemeente is de lokale economie van groot belang. Niet alleen voor de gemeente Súdwest-Fryslân, maar ook voor de mensen die er wonen is werkgelegenheid en bedrijvigheid van belang. Als je kijkt naar de toekomst is het goed om als gemeente aantrekkelijk te blijven voor bedrijven om zich hier te vestigen.”

Op welke manier heeft het CDA Súdwest-Fryslân bijgedragen om dit te realiseren?

“Wij zijn altijd heel positief geweest over de Hemmen III omdat we zien dat de lokale economie goed moet blijven draaien. Als die niet aangejaagd wordt, zou dat funest zijn voor de werkgelegenheid, maar ook voor de bedrijvigheid in de stad Sneek en de rest van de gemeente. Als gemeente moet je daarop blijven investeren, ook omdat je niet weet hoe het zich in de toekomst ontwikkelt.”

Waarom was het volgens jou van belang dat dit gerealiseerd zou worden?

“Zelf was ik geen woordvoerder over dit onderwerp, maar als fractie bespreek je dergelijke projecten uitgebreid. Je investeert als gemeente in een groot project, zonder zeker te weten of het bedrijventerrein straks daadwerkelijk gevuld wordt. De grond is aangekocht en daar zit geld onder, dus dat zijn hele grote beslissingen. We hebben in de fractie altijd gezegd dat je moet kijken naar duurzaamheid, dus daar is erg op ingezet. Bedrijven die zich op dit terrein gaan vestigen, moeten investeren in duurzaamheid. Dan niet alleen op het gebied van duurzame energie, maar ook het gebruik van duurzame materialen of oplossingen richting extreme weersomstandigheden. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor groen. Richting Folsgare wat bijna tegen de Hemmen III aan ligt, is het belangrijk dat het uitzicht vanuit dit dorp aantrekkelijk is. De bewoners willen graag een mooi en groen uitzicht behouden.”

Waren er ook obstakels die eerst overwonnen moesten worden?

“Je hebt altijd te maken met lastige zaken. Bijvoorbeeld de verbinding van de A7 naar het industrieterrein. Dat is een lastig verhaal, want Rijkswaterstaat is eigenaar van het viaduct dat daar loopt. Er moet wel een goede ontsluiting zijn richting het bedrijventerrein en dan krijg je te maken met de kosten die daaraan vastzitten. Wij vinden dat Rijkswaterstaat die op zich moet nemen en Rijkswaterstaat vindt dat de gemeente eraan bij moet dragen.

Daarnaast het verhaal over stikstof. Daardoor heeft het project een tijd op on hold gestaan, maar we hebben nu groen licht gekregen, mede omdat een gedeelte van de Hemmen III volledig elektrisch moet zijn. De stikstofuitstoot moet in heel Nederland naar beneden, dus als je nieuw gaat bouwen moet je aan die voorwaarden voldoen. Als aannemer of als gemeente moet je daar rekening mee houden en dat is een heel complex verhaal. Daar zijn oplossingen voor bedacht en dat houdt in dat een gedeelte van het bedrijventerrein volledig elektrisch wordt.”

Hoe reageerden de inwoners van de gemeente op dit project?

“Vanuit Folsgare is er heel erg aan gewerkt om een groene buffer te maken. De inwoners zijn er goed bij betrokken en er is voldoende gecommuniceerd. Hun ideeën zijn meegenomen in het project en dat vinden wij erg belangrijk. We hechten waarde aan goede communicatie en we krijgen dan ook positieve verhalen vanuit ondernemers. Een tijd geleden bleek dat er misschien wat vertraging op het project zou komen, ook door de gemeentelijke financiën. Toen waren er veel ondernemers die zeiden dat dat echt niet kon vanwege de urgentie van het bedrijventerrein. Ondernemers zijn heel blij dat er eindelijk weer ruimte ontstaat om verder te bouwen aan je eigen onderneming. Maar inwoners zijn ook blij. Het bedrijf waar sommige werken blijft in de buurt en mensen kunnen hun werk behouden. Dat zijn belangrijke dingen.”

Wat is voor jou het allerbelangrijkste waar dit project voor heeft gezorgd?

“Het aanjagen van de lokale economie is het allerbelangrijkste voor dit project. Dat je blijft investeren in ontwikkelingen die positief bijdragen aan die lokale economie, want als die niet draait dan heeft dat effect op iedereen in de gemeente. Iedereen heeft er profijt van als zaken goed lopen en er geld wordt verdiend. Je kunt concreet zien hoe dat zich resulteert in een positieve economie.”

Hoe zie jij namens het CDA Súdwest-Fryslân de toekomst voor dit project?

“Ik hoop dat begin 2023 de eerste bedrijven zich op de Hemmen III kunnen vestigen. Dat durf ik niet te beloven, maar als de eerste schop er over een jaar in zou gaan, dat zou heel mooi zijn. De verkoop loopt via de gemeente en ben je geïnteresseerd dan kun je je inschrijven. Het zou ontzettend mooi zijn als de eerste 12,5 hectare snel verkocht is en dat we groen licht voor de volgende 12,5 hectare. Dat betekent dat er meer behoefte is aan nog meer ontwikkeling. Het zou positief zijn als je dan ook ziet dat de doorstroming op andere plekken begint te lopen met nieuwe ondernemers op de oude plekken en de bestaande ondernemers die doorstromen naar de Hemmen III. Het is erg mooi om mee te denken over de inrichting van het bedrijventerrein, hoe je omgaat met duurzaamheid en hoe je inwoners erbij betrekt. Met als doel uiteindelijk beslissingen te nemen en ons in te zetten voor de lokale economie.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.