15 december 2011

Kapitaalgoederen Súdwest-Fryslân

In de raadsvergadering van november jl. is de notitie Kapitaalgoederen besproken. Opnieuw een belangrijk onderwerp in de raad van deze nog jonge gemeente. 
Het gaat hierbij om de kwaliteit en de onderhoudstoestand van alle eigendommen van de gemeente. En dat zijn er nog al wat: meer dan 600 ha. aan wegen, 16.000 verlichtingselementen, 1400 ha aan groen, bermen en sloten en bijna 500 bruggen.

 

De onderhoudstoestand van onze eigendommen is nu hier en daar zorgelijk. Bovendien is er te weinig geld voor het uitvoeren van optimaal onderhoud, en willen onze inwoners en de toeristen het liefst een zo hoog mogelijk niveau. Het rapport Kapitaalgoederen geeft zicht op de omvang en de problemen waar we voor staan.

 

 

Het CDA kiest daarom voor het onderhoudsniveau gemiddeld basis. Een hoger niveau, dat betekent meer doen, daar is gewoon het geld niet voor. Minder doen houdt in dat de gemeente de komende jaren schade oploopt, dus dat is geen optie. De CDA-fractie heeft vooral ook aandacht gevraagd voor goed onderhoud aan de begraafplaatsen en de sportvelden.

Financieel kiest het CDA voor een ingroeimodel, dat wil zeggen binnen 5 jaar de zaak structureel op orde. Dit vergt een forse financiële inspanning, maar we gaan ervoor. 
Verder is uitgesproken de hoogste prioriteit aan het onderhoud aan de wegen en de bruggen te geven (veiligheid staat bovenaan).

Verder ziet het CDA mogelijkheden voor duurzaam en ecologisch onderhoud, en de wijze van aanbesteding van het onderhoud. Er valt voordeel te halen uit innovatief aanbesteden, om de kennis en de capaciteit van de aannemers te gebruiken, evenzeer als de marktwerking.

Nu komt de uitwerking. Het college gaat de cijfers verwerken in de perspectiefnota 2012. De CDA fractie zal bij de vervolgstappen de dan actuele situatie als vertrekpunt nemen.

Douwe Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.