17 september 2018

Komende raadscyclus volle agenda voor CDA-fractie

Deze week staan er weer drie commissievergaderingen gepland in het Bestjoershûs te Sneek. Te beginnen met de commissie Doarp, Sted & Omkriten op dinsdag 18 september. In deze commissie worden onder andere zaken op het gebied van vergunningverlening en ruimtelijke ordening besproken. Dinsdagavond komen er o.a. deze kwesties aan de orde:

  • Uitgangspunten notitie Binnenstad Sneek;
  • Nieuwbouwplan Patyna, de Finke Koudum;
  • Startnotitie Slachtehiem Lollum;
  • Nieuwbouw scholen Weverswei Workum;
  • Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018;
  • En het wijzigen van een woning naar een bedrijfswoning en het vestigen van een transportbedrijf en tankstation op het perceel Witmarsumerweg 5 te Bolsward.

Daarnaast passeren de volgende bestemmingsplannen de revue:

  • Flexa-terrein Sneek;
  • Historisch Centrum Westergo Bolsward (foto bovenaan);
  • Hemelumer Dorpskern.
Bestemmingsplan Flexa-terrein

Belangrijke zaken op de agenda, en die ook serieuze aandacht vereisen van onze CDA-fractie. En dan met name morgenavond voor de raadsleden Arjen Doedel, Anneke Koster en Bauke Dam, die namens het CDA in de commissie Doarp, Sted & Omkriten zitten. Vele onderwerpen kunnen namelijk flink wat effect hebben op onze leefomgeving, op wat voor manier dan ook.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Dinsdag 18 september om 19.30 uur in het Bestjoershûs te Sneek. Klik hier voor een link naar de agenda en alle stukken.

Nieuwbouw scholen Workum
Nieuwbouw scholen Workum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.