16 december 2012

Minder budget gemeenten voor huishoudelijke hulp.

onderdag 13 december werd de raad gevraagd om het nieuwe WMO beleid vast te stellen voor 2013-2016. Twee termen die opvallen: de kanteling en eigen verantwoordelijkheid. Hier kunnen we ons als CDA in vinden, we moeten anders gaan denken. 
Het voorstel is om met de klant in gesprek te gaan en eerst te kijken wat hij zelf kan. Pas dan aanvullen op de beperkingen. Kijken naar de mogelijkheden ter ondersteuning om zo maatwerk te leveren. De raad heeft het stuk goedgekeurd maar het CDA heeft wel een motie ingediend. In het regeerakkoord is opgenomen dat gemeenten 75% minder budget ontvangen voor de huishoudelijke verzorging. Deze maatregel heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de burgers, die wij als CDA fractie niet zomaar kunnen accepteren.

Te meer daar deze gecombineerd wordt met nog een aantal andere maatregelen. Bezuinigingen op de hulpmiddelen, de persoonlijke verzorging, de begeleiding en het extramurale zorgzwaartepakket. Daarom hebben we een motie opgesteld die raad breed is aangenomen.
Het college gaat een brandbrief schrijven naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vraagt hen afstand te willen doen van deze grove bezuinigingen en roept hen op om een meer socialer beleid te voeren op de huishoudelijke hulp.
Het college gaat inzichtelijk maken wat de effecten van deze maatregel voor onze gemeente zijn en blijft in gesprek met het regionale Platform WMO.
Het college blijft in gesprek met organisaties en de commissie Boarger en Mienskip.

Uilkje Attema,

CDA-raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.