25 februari 2023

Minder ik, meer wij. Stem 15 maart CDA!

15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Martin Kruis (nr. 4, links) uit Sneek en Foppe Wiersma (nr. 6, rechts) uit Oppenhuizen staan hoog op de CDA-lijst:

Martin Kruis:

"De provincie Fryslân wil tot 2030 17.500 woningen bouwen. Wij moeten ervoor zorgen dat we concrete afspraken met gemeenten maken, zodat de heipalen daadwerkelijk de grond in gaan voor de starters, de ouderen zowel huur als koop in het lage en middensegment. Het duurt nu allemaal veel te lang.

In Súdwest-Fryslân moet het openbaar vervoer in de dorpen behouden blijven ook in de avonduren ( minimaal tot 22.00 uur) middels een kleine bus die altijd rijdt. Zo houden we het platteland leefbaar en aantrekkelijk ."

Foppe Wiersma:

"Nog niet zo lang geleden werd ik lid van het CDA – een partij die ik altijd een warm hart toe heb gedragen. Ik werd lid, omdat we in een maatschappij zijn beland waarin eigenbelang te vaak de boventoon voert, waarin te vaak de vraag wordt gesteld: “wat is efficiënt”, in plaats van “wat is eerlijk”, en waarin mensen elkaar vooral tégen- in plaats van sámenwerken. Bij het CDA voel ik me thuis, omdat het CDA van oudsher een partij is waarin samenwerking binnen de mienskip voorop staat.

Ik wil lid worden van de Provinciale Staten van Fryslân om een stem te geven aan de grote groep Friezen die behoefte heeft aan fatsoen, naastenliefde, en degelijkheid, júist in de politiek! Als lid van de Provinciale Staten wil ik mij laten leiden door waarden: Wat betekenen onze beslissingen nú voor onze kinderen láter? Geven we voldoende vertrouwen aan onze mienskip? Zorgen we goed voor elkaar? Is de overheid rechtvaardig? Dat zijn de vragen die ik mijzelf elke dag in de politiek zal stellen. Ik wil op zoek gaan naar wat ons bindt, niet naar wat ons verdeeld. Alleen op die manier komen we stapje voor stapje verder."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.