23 november 2011

“Natuurbarbaar” Henk Bleker stelt grenzen

Staatssecretaris Henk Bleker sprak op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Súdwest-Fryslân. Hij wordt een “natuurbarbaar” genoemd vanwege de ingrepen en maatregelen die momenteel plaatsvinden. Zelf denkt hij er anders over. In crisistijd worden prioriteiten gesteld aan de verdeling van de gelden en dan komt natuur wel eens achteraan.

Op vrijdagavond 18 november vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in een van de mooie dorpen van onze gemeente Súdwest-Fryslân. Het eerste half uur was een besloten en zakelijke bijeenkomst die heel vlotjes is verlopen.
Om 20.00 uur zou dan het informele gedeelte beginnen o.l.v. onze staatssecretaris Henk Bleker. Natuurlijk was Henk op tijd en begaf zich direct onder de mensen die in grote getale (wel 120) binnenstroomden. De keuze om Henk op deze vergadering te laten spreken is een schot in de roos gebleken en het laat ook zien hoe het bij de CDA-ers leeft dat iemand uit het Noorden staatssecretaris is geworden en trots is op zijn afkomst.

 

Na de pauze begint Henk met een interessant verhaal over zijn vakgebied . Vooral de natuur staat erg in de belangstelling vanwege het feit dat Henk momenteel een “natuurbarbaar” wordt genoemd. In crisistijd worden prioriteiten gesteld aan de verdeling van de gelden en dan komt natuur wel eens achteraan. Er was van Henk een stevig pleidooi voor vicepremier Maxime Verhagen en het hele kabinet dat ze in Den Haag goed in het zadel zitten en werken aan een stabiel Nederland. Verder kwam sociale controle aan de orde die bij het CDA hoog in het vaandel staat en waar we met elkaar aan moeten werken. Dat de eigen verantwoordelijkheid naar de toekomst steeds belangrijker wordt dat spreekt voor zich. Dit uit zich in het doorgeven van die verantwoordelijkheid op het gebied van natuur maar vooral in de (thuis-)zorg.

In deze tijd van “zorg” is het net of de mensen weer hunkeren om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Vergeleken met een bepaalde periode geleden is de trend van steeds maar groter en groter worden tanende en dus is er geen belangstelling meer voor grotere mega-stallen want de kritiek op teveel dieren is niet van de lucht. En is een boer wel manager? Volgens Henk moet op een of andere manier het verdienmodel aangepast worden (boer - slachterij - supermarkt). Natuurlijk is soms groter wel beter want op economisch en technologisch terrein biedt dit op allerlei gebied vele voordelen. Maar volgens het CDA-beleid moeten er wel grenzen aan deze groei zijn.

 

De vele vragen van het aandachtig luisterende publiek beantwoordde Henk met alle eerlijkheid en bewogenheid die hem zo kenmerkt. Verder schroomde hij ook niet om een aantal persoonlijke dingen uit zijn politieke leven te vertellen. Een ervan willen wij u niet onthouden:
Henk Bleker (een rasechte Groninger) en Joop Atsma (een rasechte Fries) waren dit jaar met prins Willem Alexander en prinses Maxima op zakenreis naar Thailand. Op een gegeven moment belanden ze na aankomst op het vliegveld in de aankomstloge van de keizer die o.a. ook bestond uit een badkamer met veel goud. Al fotograferend onder de gouden douchekop zeiden ze tegen elkaar: “Deze 2 jongens uit Noord Nederland hebben het toch maar mooi voor elkaar!”

 

Om 22.00 uur nemen wij afscheid van onze staatsecretaris Henk Bleker, niet zonder een leuk Fries presentje, en kijken we terug op een geslaagde avond. Na afloop nam de heer Bleker -voor zijn terugreis naar Den Haag- apart nog even de tijd om de 2 raadsleden met hun wethouder van Ameland die hiervoor speciaal zijn overgekomen, de problematiek rond het staand wandvissen te bespreken.

Rinske Poiesz

Bestuurslid CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.