26 mei 2019

Onze veiligheid in goede handen bij Veiligheidsregio Fryslân

Eén van de onderwerpen op de agenda van de B&F commissie van 20 mei 2019 was de GR (Gemeenschappelijke Regeling) de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). De VRF stuurt de jaarstukken naar alle colleges en gemeenteraden binnen de GR en vraagt naar hun eventuele zienswijze. Het Algemeen Bestuur van de VRF neemt deze eventuele zienswijzen mee in de definitieve besluitvorming.

Uilkje Attema, namens het CDA:

De veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân en dat doen ze goed!

Het is een helder en transparant stuk, we kunnen ons vinden in de financiële onderbouwing en daarom kiezen we ervoor om geen zienswijze in te dienen. Ook de begrotingswijziging gaan we mee akkoord. Het Algemeen Bestuur heeft geluisterd naar een aantal gemeenten en daarom komen ze tegemoet aan de wens voor extra financiële ondersteuning voor de Jeugdgezondheidszorg.

Ik noem een paar voorbeelden;

  • er is aandacht voor onderzoek naar veilige routes voor kinderen, samenwerking en afstemming met de Friesland (Zorgverzekering),
  • het project Seker en Sûn wat zich richt op hoe de zorg erin 2030 uit zou moeten zien. Drie thema’s worden daarbij opgepakt;
    1. alcohol en drugsgebruik,
    2. overgewicht,
    3. roken.

De veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân en dat doen ze goed!

Fryslân wordt gezien als een landelijk voorbeeld voor wat betreft deze regionale samenwerking. De werkwijze bestaat grotendeels uit voorlichting. Dus niet overnemen maar mensen bewust maken.

Als CDA zijn we er trots op dat de veiligheid en gezondheid zo goed wordt ondersteund voor onze inwoners. Terugblikkend op de vele evenementen van vorig jaar blijkt dat alles feestelijk en veilig is verlopen, ondanks de druk op de capaciteit van de hulpverleningsdiensten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.