25 augustus 2013

Peuterspeelzaal ’t Hinnepykje in Sneek en de kleine peuterspeelzalen bedreigd

Door wettelijke regels worden peuterspeelzaal 't Hinnepykje in Sneek en kleine peuterspeelzalen in een aantal dorpen met sluiting bedreigd. Het CDA Súdwest-Fryslân onderneemt actie om dit te voorkomen. Het CDA ziet families als fundament voor onze samenleving en kiest voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteund.

 

Op 21 augustus jl. hebben Tweede Kamerleden Pieter Heerma (CDA) en Jacques Monasch (PvdA) een werkbezoek gebracht aan peuterspeelzaal ’t Hinnepykje te Sneek op verzoek van CDA-raadsleden, bestuur en ouders van het Hinnepykje.

Aanleiding van het werkbezoek is de dreigende sluiting van de peuterspeelzaal waar weliswaar gewerkt wordt met vakkrachten, maar die onbetaald hun werk doen. Dit is volgens de wet OKE niet toegestaan. B&W van Súdwest- Fryslân zijn genoodzaakt te handhaven.

Conclusie:

Alles verloopt keurig volgens de regels, ook de opleidingseis, continuïteit en kwaliteit zijn gewaarborgd. Het enige probleem is dat de onbezoldigde vakkrachten er geen financiële vergoeding voor willen ontvangen, en daardoor dreigt sluiting.

De kwaliteit van de opvang bij de peuterspeelzaal is prima, en daarom zijn zowel de ouders als de gemeente verontwaardigd dat deze mogelijk toch zal moeten sluiten.

Als CDA vinden we de manier van werken een voorbeeld van het Rijnlands denken. Eerst de eigen verantwoordelijkheid, dan pas ondersteuning vragen. Dit is een schoolvoorbeeld waarvan velen wat kunnen leren. En daar wringt hem de schoen. De regeltjes dwingen de leidsters om salaris aan te nemen, wat ze niet willen.

We hebben een brief geschreven naar de verantwoordelijk minister Dhr. Asscher en de tweede Kamerleden om opnieuw naar deze casus te kijken.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de kleine peuterspeelzalen die met sluiting werden bedreigd. Het behoud van ook deze peuterspeelzalen zijn belangrijk voor leefbaarheid op het platteland. Er is een oplossing gevonden waardoor de mogelijkheid er is dat ze voorlopig open mogen blijven. Er worden aanpassingen gedaan en de komende tijd is er weer toekomst voor onze jeugd.

Het gaat om Pingjum, Ferwoude, Exmorra, Schettens, Molkwerum.

 

Wij zien families als het fundament voor onze samenleving; waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. We kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt.

 

Wat betreft de toekomst van onze kinderen, dat vraagt om hervormingen om Nederland structureel op orde te brengen.

Wij willen een samenleving, waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.