11 oktober 2011

Raad en burgerparticipatie in de gemeente.

Met de vorming van de gemeente Súdwest-Fryslân, is er aan het begin de afspraak gemaakt, om een beleidsplan op te stellen hoe de burger beter en eerder te betrekken bij wat de gemeente van plan is. Het gaat dan om zaken als bijv. een nieuw bestemmingsplan, stads-, dorps- of wijkvernieuwing, maar het kan ook gaan over herinrichting van dorpen en wijken. De gemeente wil op deze manier proberen de burger in een zo vroeg mogelijk stadium voor te lichten over wat de plannen zijn in stad, dorpen en wijken.

 

Door de plannen samen met de inwoners uit te werken wordt er een plan gemaakt wat kan rekenen op steun van de stad dorpen en wijken. Wanneer die draagkracht er is kunnen bezwaar procedure’s tot een minimum worden beperkt. Het is ook heel belangrijk dat de dorpen en wijken werken aan een dorps- en wijkvisie. In deze visie kan de gemeente zien, wat er leeft in de dorpen en wijken, over hoe zij hun leefomgeving, en woonomgeving in de toekomst willen zien. Het is goed om te zien en te horen dat veel dorpen en wijken bezig zijn met een dorp en wijk visie. Het gaat om nieuwe dorps- en wijkvisie’s, maar ook om dorps- en wijkvisie’s die worden geactualiseerd. Op deze manier kan iedere inwoner van dorp of wijk mee werken aan het inrichten van de eigen woon en leef omgeving.

 

 

Het is het CDA geweest dat heeft aangedrongen op het maken van dit beleidsplan. Al voor de herindeling heeft het CDA een onderzoek laten doen naar hoe om te gaan met de verhouding gemeente en burger. De uitkomst van het beleidsplan Raad en Burgerparticipatie van de gemeente SWF, is opgesteld met onderdelen uit het CDA burgerparticipatie plan 2010.

Pieter Greidanus

T 06-25211828
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.