20 november 2020

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân dient motie Wmo-financiering in

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Uilkje Attema (raadslid) meer over:

Eigen bijdrage en compensatie vanuit het rijk op Wmo-financiering.

Donderdag 12 november heb ik een motie ingediend die raadsbreed is aangenomen bij het behandelen van de begroting voor volgend jaar. Reden voor het indienen van de motie is dat vanaf 2020 ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal €19 per maand voor hulp of ondersteuning betaalt. Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen. Deze invoering van het abonnementstarief leidt ook in Súdwest-Fryslân tot een toename en een aanzuigende werking op WMO-ondersteuning. Dit geeft hierdoor ook meer financiële druk voor onze gemeente. Dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen, staan we nog steeds achter. Het kabinet weigert na deze wijziging om gemeenten volledig te compenseren en daardoor komt er een grote financiële druk bij alle gemeenten en ook bij ons in Súdwest-Fryslân. Hierdoor kan er minder geld begroot worden voor andere belangrijke onderwerpen.

Deze verlaging is een soort schoonmaaksubsidie is geworden. CDA SWF vindt dat het Rijk haar verantwoording moet nemen en meer financieel bij kan dragen door niet alleen de gemeenten hiervoor op te laten draaien.
Daarom is het College van B & W gevraagd contact op te nemen met de politiek in Den Haag door middel van een brandbrief te schrijven naar de ministers van Financiën en VWS om bovengenoemde maatregel te bespreken en daarnaast nogmaals aan te dringen op compensatie voor de gemeenten.

Ik ben blij dat deze motie raadsbreed is aangenomen. We krijgen zo snel mogelijk antwoord van het college van B en W wat de reactie is vanuit den Haag.

Uilkje Attema

 

  • Uikje Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.