14 november 2020

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over Burgerparticipatie

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Douwe Attema, fractievoorzitter, vertelt meer over burgerparticipatie.

‘CDA Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat onze inwoners een directe stem hebben bij onze beslissingen’.

In de komende raadsvergadering, donderdag 19 november aanstaande, staat de beleidsnotie Burgerparticipatie op de agenda. Het is de wens van de gemeenteraad om onze inwoners op tijd en goed te betrekken bij onze besluiten. Dit sluit naadloos aan bij de omgevingswet die er aan staat te komen. In die nieuwe wet staat onder meer ‘Samen plannen maken’. In de commissie Bestuur en Financiën heb ik aangegeven dat het voor onze inwoners duidelijk moet zijn hoe en wanneer betrokkenen hun stem kunnen laten horen bij de besluiten die de gemeenteraad neemt. In de beleidsnotie die 19 november door de raad wordt vastgesteld, staan daarin heldere stappen en spelregels. Verder heb ik gezegd dat een goede vroege communicatie heel belangrijk is. Alles wat je aan de voorkant mist, bijvoorbeeld goed overleg met de omgeving, breekt je later in de plannen of tijdens de uitvoering op. Daarom is het zo belangrijk aan de voorkant de spelregels aan te geven, zodat de directe stem van onze inwoners er echt toe doet!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.