06 november 2020

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over de Begroting 2021

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze nieuwe terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Douwe Attema (fractievoorzitter) meer over de Begroting 2021 zoals besproken in de Commissievergadering Bestuur en Financiën van 28 oktober jl.

CDA Súdwest-Fryslân gaat voor een gezond en gedegen financieel beleid’. Zeker in deze tijd !

Daarom zijn we content dat een sluitende begroting 2021 en Meerjarenraming is aangeboden. Ik heb in deze commissievergadering een aantal zaken aangedragen, zoals:

  • Dat de lokale lastendruk in Súdwest-Fryslân ten opzichte van andere Friese gemeenten gemiddelde relatief laag is. In Súdwest-Fryslân € 704, - per jaar, De Fryske Marren € 747,- en in Heerenveen € 831,- per jaar (cijfers 2020, opgeteld de belastingen OZB, rioolheffingen en afvalstoffenheffing).
  • Ik heb aangedrongen om in 2021 op tijd met een plan van aanpak te komen voor een hoge opkomst (van stemgerechtigden) bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat plan van aanpak is toegezegd door de wethouder. 
  • Ik heb namens de fractie aangegeven dat het weerstandsvermogen en de reservepositie van de gemeente goed is. Er zijn voldoende financiële middelen om volgend jaar tegenvallers en andere onverwachte zaken op te lossen. Als voorbeeld: Als onverwacht problemen met een beweegbare brug ontstaan, dan wordt dat opgelost. Daar heeft de gemeente een buffer voor.
  • Tenslotte heb ik aangedrongen om voor de komende jaren nieuwe plannen te ontwikkelen. Plannen en projecten om zaken te verbeteren, zoals dorps- en stadsvernieuwing, investeringen in duurzaamheid, realisatie fietspaden en investeringen in Dorpshuizen en wijkgebouwen. Het gaat dan ook om plannen waarbij Europese-, Provinciale- of Rijkssubsidies kunnen worden binnengehaald. Onze gemeente maakt daar te weinig gebruik van. Voor elke Súdwest-Fryslân euro een subsidie-euro is het motto !

Tot zover een korte samenvatting van de Commissievergadering Bestuur en Financiën.

Douwe Attema

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar [email protected] en wij nemen contact met je op.
 

  • Douwe Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.