19 maart 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over de Klimaatagenda

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Anneke Koster meer over het doel van de Klimaatagenda.

Op 8 maart lag er een raadsvoorstel om in te stemmen met de Klimaatagenda Súdwest-Fryslân. Met lokale inspanningen een bijdrage leveren aan de landelijke Klimaatdoelen en aan een veilige en gezonde leefomgeving. De CDA-fractie staat achter de doelen van het Klimaatakkoord.  Dat is ook in de lijn van onze kernwaarde rentmeesterschap. Goed zorgen voor onze natuur en onze cultuur en de aarde zo goed mogelijk achterlaten voor de volgende generatie. 

Omdat de doelen van de klimaatagenda staan of vallen met draagvlak heeft de CDA fractie aandacht gevraagd voor de communicatie naar onze inwoners toe. Daarnaast hebben wij onze zorgen uitgesproken over de financiële haalbaarheid. Onze gemeente heeft de ambitie om voor 2030 8000 woningen van het gas af te halen. We hopen dat het Rijk met de benodigde middelen over de brug zal komen anders wordt het een bijna onmogelijke opgave voor de gemeente. Het CDA wil in ieder geval inzetten op een maximale isolatie van woningen en waar mogelijk zonnepanelen op de daken.

Voor het CDA is het van groot belang op lange termijn met elkaar vast te leggen welke doelen we willen behalen om de klimaatverandering tegen te gaan. Tegelijkertijd is het voor ons belangrijk dat de maatregelen om dat voor elkaar te krijgen haalbaar, betaalbaar en draagbaar zijn voor onze burgers en onze bedrijven.

De Raad heeft unaniem voor het uitvoeringsprogramma van de Klimaatagenda gestemd.

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar fractiesecretariaat@cda-swf.nl en wij nemen contact met je op.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.