28 augustus 2013

Stand van zaken WMO beleid

Op initiatief van het CDA heeft het college een brandbrief geschreven op 18 januari 2013 naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vraagt hen om een meer socialer beleid te voeren op de huishoudelijke hulp. Het college zou inzichtelijk maken wat de effecten van deze maatregel voor onze gemeente zijn en heeft toegezegd in gesprek te blijven met het regionale Platform WMO en ons als raad.

Er zijn schriftelijke vragen ingediend op 28 augustus om hierop beter te kunnen sturen.

Vraag 1:

Wat is de huidige stand van zaken, en hoe wordt dit vertaald naar onze gemeente?

Vraag 2:

Heeft dit beleid gevolgen voor de arbeidsplaatsen in onze gemeente? Wat is de visie van het college; kan men hier invloed op uitoefenen?

Vraag 3:

Heeft dit nieuwe beleid gevolgen voor de aanbieders van huishoudelijke hulp in onze gemeente?

Vraag 4:

Het CDA is tegen de inzet van vrijwilligers die het professionele werk gaan overnemen in een thuissituatie of verpleeg- en verzorgingshuis. Dit heeft de media gehaald omdat de wethouder van Deventer vindt dat vrijwilligers dit wel kunnen doen. Vorige week stond er in de krant dat familie wordt verplicht bij zestien verzorgings- en verpleeghuizen van zorgorganisatie Viersprong uit Gouda om mee te helpen (minimaal 4 uur per maand).

Hoe staat het college hierin?

Vraag 5

Worden er bij alle aanvragen keukentafelgesprekken gevoerd?

Het CDA vindt het belangrijk om bij een afwijzing van hulp gezocht wordt in gezamenlijkheid met de klant naar een alternatief. Gebeurt dit?


Uilkje Attema


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.