23 september 2011

Súdwest-Fryslân presenteert sluitende begroting

De tweede begroting van de gemeente Súdwest-Fryslân is sluitend voor de jaren 2012 en 2013. Voor de inwoners van Súdwest-Fryslân leidt de begroting niet tot extra lasten. CDA-wethouder Maarten Offinga: “Wij willen dat het financiële beleid ook voor onze inwoners tot uiting komt. Er is geen sprake van extra belastingverhogingen, behalve dan de jaarlijkse inflatiecorrectie”.

Beleidskeuzes die eerder zijn gemaakt tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2011-2015 zijn in deze begroting opgenomen. Er is voor de begroting 2012 niet getornd aan het nieuwe beleid en de reservering van middelen voor het ontwikkelfonds en kernenfonds. Hierdoor zullen er geen belastingverhogingen plaatsvinden behoudens inflatiecorrecties.

Er is sprake van een gedegen begroting, een ambitie van zowel het college als de Gemeenteraad van de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Wethouder Maarten Offinga: “Het financiële huis staat voor 2012 en 2013. Naast een sterk weerstandsvermogen hebben we goed inzicht in de kapitaalgoederen en het grondbedrijf. De Gemeenteraad heeft nadrukkelijk gevraagd om versneld inzicht in deze belangrijke onderdelen en daardoor kunnen wij nu deze evenwichtige begroting presenteren. Als college zijn we tevreden met deze begroting als basis voor de toekomst. In dit tijdsgewricht kunnen weinig gemeenten in Nederland deze prestatie evenaren. In de aanloop naar de fusie is al ruim 8,5 miljoen bespaard, de voordelen van de herindeling betalen zich nu echt uit”. 

Súdwest-Fryslân op Koers

In het bestuursprogramma ‘Súdwest-Fryslân op koers’ zijn rond de thema’s ‘Stad en platteland in balans’, ‘Ontwikkelgemeente’, ‘Robuust Kernenbeleid’, en ‘Financieel gedegen’ duidelijke keuzes gemaakt om de financiële balans te verstevigen. In de begroting voor 2012 komen die ambities tot uiting. Er is een totaal investeringsprogramma voor de komende jaren van ongeveer 23,5 miljoen een gedegen inzicht over de risicoposten in de begroting, ruimte voor afboeking maatschappelijk nut van circa 3,2 miljoen en een innovatiefonds om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

Meerjarenperspectief

In de begroting 2011 was er nog sprake van taakstellingen. In de begroting 2012 en het meerjarenplan 2013 zijn alle taakstellingen hard gemaakt. Voor de planjaren 2014 en 2015 wil de gemeente SWF een vergelijkbaar zorgvuldig proces samen met de raad doorlopen. Dit gebeurt ondermeer aan de hand van een traject voor besparingsvoorstellen. In december worden hiervoor de kaders bepaald. De definitieve besluitvorming vindt dan plaats bij de behandeling van de perspectiefnota medio 2012”.

Behandeling in de gemeenteraad

De begroting 2012 wordt in november besproken door de gemeenteraad. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.