13 februari 2012

Thema-avond "De kleine school, de krimp en woningbouw"

De CDA-fractie van de gemeente Súdwest-Fryslân, houd op maandag 5 maart een thema-avond met als onderwerp "De kleine school, de krimp en woningbouw" in de dorpen en wijken. Dit onderwerp is actueel, omdat de gemeente SWF veel dorpen met kleine scholen heeft. Woningbouw is hier op dit moment niet aan de orde en de vergrijzing gaat door. De CDA-fractie is van mening dat dit onderwerp niet alleen actueel is in Súdwest-Fryslân, het thema loopt door de hele provincie, zelfs door heel Nederland!

 

Het CDA heeft Tweede-Kamerlid Sander de Rouwe en gedeputeerde Tineke Schokker voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Naast deze twee sprekers is ook Alex Bonnema aanwezig, directeur van woningbouw vereniging Elkien. Namens de gemeente Súdwest-Fryslân zijn wethouder Gea Akkerman en beleidsmedewerker Hans Halbesma aanwezig. Als voorvechter van de kleine school, zal de heer Reitze Sybesma, voormalig schoolleider in Gaastmeer aan de discussie deelnemen.

De gespreksleider deze avond is de heer Henk v/d Veer uit Sneek.
Lokatie voor deze bijeenkomst is "Praktijkschool de Diken" Hemdyk 20 in Sneek.
Aanvang 19.30.

Lees hier de uitnodiging

Wanneer u meer informatie wilt, bel of mail naar:
Pieter Greidanus 06-25211828 [email protected] 
Petra van den Akker [email protected] 
Uilkje Attema [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.