22 januari 2021

Uit het bestuur

In zijn vergadering van 5 januari 2021 heeft het bestuur onder andere de volgende zaken besproken:

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op verzoek van Douwe de Vries te Hallum, no. 43 op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, heeft het bestuur hem in overleg met de raadsfractie een 5-tal aandachtsvelden, die (ook) spelen in Súdwest-Fryslân, doen toekomen:

  1. Verslechterde financiële positie van gemeenten.
  2. Geborgde zetels van agrariërs in waterschappen.
  3. Voldoende woningbouw in dorpen.
  4. Aandacht voor leefbaarheid in dorpen  o.a. door dorpshuizen, wijkcentra, sportvelden en sportzalen.
  5. Aquaduct in de A7 bij Bolsward, ter vervanging van de Kruiswaterbrug.

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De commissie die op verzoek van het bestuur een (totaal)plan de campagne voor deze verkiezingen, heeft een eerste voorstel  gepresenteerd. Het bestuur heeft dit voorstel met enthousiasme ontvangen. Inhoudelijk prima, maar het voorgestelde tijdpad vraagt nog wat overleg. De commissie zal het plan de campagne integraal aanbieden aan het bestuur op 25 januari a.s. Het bestuur is voornemens het plan in zijn vergadering van 26 januari a.s. te bespreken, waarna het kan worden vastgesteld. Of dat diezelfde vergadering kan, hangt af van het resultaat van de bespreking.

Op 26 januari a.s. zal ook de ALV van 11.11.2020 worden geëvalueerd.

Pieter Dijkstra, vice voorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.