09 juni 2020

Van de voorzitter

Beste lezer,

Vorige week woensdag is het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân weer ‘bijeen‘ geweest . En met bijeen bedoelen we dan digitaal, want zo werken we tegenwoordig.

We leven in een heel bijzondere tijd. Niemand van ons heeft zoiets ooit eerder meegemaakt. We zoeken allemaal technische oplossingen om contact te maken en ons werk te doen en dat helpt heel veel. En tegelijkertijd, we ontmoeten elkaar nog nauwelijks, zeker niet in wat grotere groepen. En dat gaat steeds meer als een gemis voelen. De impact op mensen is enorm en we gaan straks zien dat ook de impact op de economie ongekend zal zijn.

Vanuit CDA Súdwest-Fryslân gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar de mensen die het leed van dit virus ondervinden. Daarnaast is veel waardering op zijn plaats voor de enorme inzet waarmee nu in de zorg wordt gewerkt en alle anderen die nu op een nieuwe manier dit goede land ‘draaiende houden‘.

Ik vind ook dat onze landelijke CDA-ers goed werk doen. Met name onze ministers Mona Keijzer, Hoekstra en De Jonge, maken een prima indruk. En via de mail krijgen we regelmatig keurig uitleg van onze landelijke CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Op deze manier werkt het CDA eraan om verbonden te blijven.

Een ding staat vast. Iedere crisis heeft een begin en een eind. Het zal langer duren dan we willen en de maatregelen zullen geleidelijk afgebouwd moeten worden. Gelukkig kunnen de maatregelen nu steeds wat versoepeld worden.

Wij zien denk ik allemaal uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Ik stel voor dat zodra we die kans hebben, we die zo gauw mogelijk benutten.  

In onze eigen afdeling gaat het bestuurswerk door en het bestuur is ambitieus. We willen onze leden actief blijven informeren met thema-avonden zoals bijvoorbeeld afgelopen maart met onze geslaagde Landbouwavond in Easterein. En we willen contact houden via ons ledenblad, de website en nieuwsbrieven, en maken daarom het adressenbestand even helemaal opnieuw up to date.

Verder gaan we ook dit jaar weer een nieuwe ronde voortgangsgesprekken doen met onze harde werkers in de gemeentepolitiek: onze fractieleden en wethouders. Wij hechten er uiteraard veel waarde aan om ook met hen goed verbonden te blijven.

En wij horen ook graag van U!

Mocht u wensen of suggesties hebben voor uw CDA bestuur, bijvoorbeeld over in te plannen activiteiten of berichtgeving of wat dan ook, dan vernemen wij dat graag. U vindt de telefoonnummers van uw bestuursleden achter op ons ledenblad en op de website. Met een goede interactie blijven wij een verbonden club.

Namens het bestuur wens ik u veel goeds en vooral in deze tijd een goede gezondheid.

Met hartelijke groet,
Hans Hettinga
Voorzitter CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.