05 april 2019

Vanuit het bestuur

Zoals te doen gebruikelijk heeft het CDA-bestuur in zijn vergadering van 19 maart 2019 de lopende zaken doorgenomen.  De voortgangsgesprekken met onze (steun)fractieleden en onze wethouders vormen de belangrijkste activiteit de komende weken. Wij zijn benieuwd hoe onze vertegenwoordigers het raads- en bestuurswerk vinden na ruim in jaar gefunctioneerd te hebben in de huidige samenstelling.

Wellicht dat we daar volgende keer iets over kunnen zeggen. Uiteraard in z’n algemeenheid want al de (persoonlijke) gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk!

Inmiddels hebben we de Staten- en Waterschapverkiezingen afgerond. Het materiaal is weer opgeruimd en de formateurs zijn aan de slag. We zijn benieuwd, maar als grootste partij hebben we onze verwachtingen.

Hopelijk zijn we nog niet verkiezingsmoe: er komt nog een verkiezing aan, nl. voor het Europees Parlement. Of het Verenigd Koninkrijk daar nog een keer aan mee doet? Wie het weet mag het zeggen. Doet u dat in elk geval wel!

Op elke agenda van de bestuursvergaderingen komt het activiteitenplan 2019 aan de orde. Daarop staan o.a. de advertenties in het ledenblad (daar kunnen best nog wat bij) en ledenzorg en -administratie.

Vanuit het landelijk bestuur wordt gewerkt aan een andere, lees modernere, bestuursstructuur. Dat heeft ook gevolgen voor de provinciale en gemeentelijke afdelingen. Het is overigens een traject van enkele jaren, maar u hoort er t.z.t. zeker meer van.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra, vicevoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.