24 augustus 2020

Vanuit het bestuur

Op 1 juli 2020 , vlak voor het zomerreces, heeft het bestuur van Súdwest-Fryslân vergaderd. Hierbij een korte review op de belangrijkste onderwerpen van vóór het zomerreces 2020.

  • Het bestuur heeft als eerste punt onze wethouder Maarten Offinga van harte gefeliciteerd met zijn benoeming als burgemeester van de gemeente Hardenberg. Wie daar wel eens met vakantie is geweest, weet dat het slechter had gekund. Veel succes en genoegen, Maarten! Bestuur en fractie zullen op gepaste wijze afscheid van onze wethouder nemen. Teneinde de ontstane wethoudervacature in te vullen zal een kleine commissie worden samengesteld, waarin in ieder geval de fractievoorzitter en de bestuursvoorzitter zullen plaatsnemen. De commissie zal zich zowel met de procedure als met de inhoud bezig houden.
  • Het bestuur heeft de afgelopen tijd de ledenlijst gescreend en gaat ervan uit dat we nu een actuele ledenlijst hebben, overeenkomstig de gegevens van “Den Haag”. Uiteraard worden de leden verzocht om mutaties tijdig door te geven, dan blijven we up-to-date!
  • Na de zomervakantie zal het bestuur zijn ambities aanscherpen en verder uitwerken. Belangrijk onderdeel daarvan zal zijn de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wat dat betreft hopen we te starten met een brainstormsessie, waar kandidatenlijst, programma en campagne aan de orde zullen komen. Alle drie in de breedste zin van het woord.
  • Twee van de drie, eind dit jaar, aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. De derde denkt nog na. Het bestuur zal in de Algemene Ledenvergadering het komend najaar, van harte een voorstel tot herverkiezing formuleren.

Namens het CDA-bestuur,
Pieter Dijkstra, vicevoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.