26 februari 2021

Vanuit het bestuur

In zijn vergadering van 11 februari 2021 heeft het bestuur o.a. de volgende zaken behandeld:

Algemene voorjaarsledenvergadering.

Het bestuur stelt 21 april 2021 vast als datum voor de eerstvolgende ALV. We hebben op dat moment nog weinig te bespreken aangaande de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 of het moet al gaan over de organisatie daarvan. Uiteraard kunnen we napraten over de TK –verkiezingen van 17 maart en wie weet over de stand van de formatie. Het bestuur probeert voor die avond een spreker te regelen, in de hoop dat we op 21 april a.s. fysiek bij elkaar kunnen komen. Zo niet, dan maar weer online, maar dat is duidelijk onze tweede keus!

In de volgende editie van ons ledenblad volgt nadere informatie omtrent o.a. de agenda.

Eerste stappen richting GR-verkiezingen 2022.

Of eigenlijk zijn de eerste stappen al gezet. Het bestuur heeft een 4-persoonscommisie samengesteld met het verzoek na te gaan welke stappen wanneer en door wie (welk gremium) gezet moeten worden. Die commissie heeft op 25.1.2021 haar eindrapport bij het bestuur ingeleverd. Ook op deze plaats is een dankwoord aan de commissieleden op z’n plaats. Ons bestuur zal niet alle onderdelen letterlijk overnemen, maar kan er in z’n algemeenheid prima mee uit de voeten. Voeg daarbij de richtlijnen van “Den Haag” en er kan bijna niets meer mis gaan. Tijdig beginnen is de boodschap.

We starten met het houden van de tweejaarlijkse voortgangsgesprekken met (steun)fractieleden en wethouders. Die gesprekken zullen plaatsvinden in maart 2021 en daar zullen o.a. de ambities aan de orde komen. Uiteraard zijn die gesprekken vertrouwelijk!

Het bestuur heeft op 11 februari ook nagedacht over de bemensing van een drietal commissies: programma-, vertrouwens- en campagnecommissie. Ofschoon er wel een aantal namen is genoemd, is deze stap nog niet afgerond. Een volgende vergadering zal dit weer een belangrijk agendapunt zijn.  Ook de formulering van de opdrachten komt dan aan de orde.

Wij houden u op de hoogte.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra, vice voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.