16 maart 2021

Vanuit het bestuur

In zijn vergadering van 1 maart 2021 heeft het bestuur o.a. de volgende zaken behandeld:

Wij beginnen onze vergaderingen altijd met een woord van bezinning. Dat doen we bij toerbeurt, ook als we digitaal vergaderen. Het is goed om hier ook eens te vermelden dat wij dat zeer waardevol vinden.

  • Het verheugt ons dat we af en toe een nieuw lid mogen verwelkomen, zeker als dat een jong en ambitieus iemand betreft. Maar elk lid is in principe even welkom!
  • Via ons provinciaal bestuur wordt geprobeerd om in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen eens een interessante spreker binnen te halen.
  • We hebben de ALV van 21 april a.s. verder voorbereid en de artikelen voor het ledenblad besproken. Het wordt vast weer een leesbare editie.
  • Het bemensen van de diverse commissies betreffende de GR verkiezing van 2022 gaat voorspoedig. Ieder bestuurslid heeft haar/zijn huiswerk gedaan en dan blijkt maar weer dat er vele leden zijn die de handen uit de mouwen willen steken. Hulde!

Samen kunnen we zoveel meer!

Een aantal meer specifieke functies moet nog worden ingevuld, maar dat gaat ook wel lukken. Voor een aantal taken kunnen kandidaten, die op een verkiesbare plaats komen, worden ingezet.

  • Op 12 en 19 maart a.s. vinden de voortgangsgesprekken plaats met wethouders en (steun)fractieleden. Die gesprekken zijn vertrouwelijk en daarvan zult u dus geen verslag tegenkomen.
  • Het is soms lastig om een nieuwe bestuursvergadering te plannen. Voor de volgende vergadering maken nog een keer gebruik van de datumprikker en met ingang van april wordt het de derde dinsdag van de maand.

Tot zover bestuurlijke mededelingen. Voor politiek inhoudelijke zaken verwijzen wij graag naar de artikelen van de fractie.

Wij houden u op de hoogte van bestuurszaken.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra, vice voorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.