23 oktober 2020

Zwembad Bolsward

Een groot discussiepunt was de afgelopen maanden het zwembad in Bolsward. Met proteststemmers uit Bolsward voor de deur van het Bestjoershus in Sneek is het meer dan duidelijk dat het een belangrijk punt is.

Tijdens de raadsvergadering van 24 september stond het voorstel tot sluiting van het zwembad per 1 januari 2021 op de agenda. Een voorstel dat voortkomt uit een onderzoek naar zwembaden in het algemeen binnen de gemeente. Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat er sprake is van overcapaciteit van zwemwater binnen gemeente. Het zwembad in Bolsward is daarbij een zwembad waar de komende jaren structureel subsidiegeld bij moet en waar tevens fors in geïnvesteerd moet worden om achterstallig onderhoud weg te werken. (Sportsubsidie)geld wat uiteraard maar één keer uitgegeven kan worden.

De afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat het zonder deze subsidie niet mogelijk is om het zwembad open te houden. Aan de andere kant heeft het zwembad ook een maatschappelijk doel zoals zwemlessen en het vitaal houden van alle inwoners. De afgelopen periode hebben verschillende belangengroepen en ondernemers de handen ineen geslagen met als eindresultaat een toekomstbestendig plan voor het zwembad. Dit plan is echter nog niet helemaal klaar. Zulke initiatieven vanuit de mienskip moeten zeker een kans krijgen. Als fractie hebben we dan ook een amendement mee ingediend dat is aangenomen. Hiermee hebben we het voorstel gewijzigd en besloten het zwembad Bolsward tot juli 2021 de kans te geven dit toekomstbestendig plan uit te werken. Een werkgroep vanuit de raad gaat hier ook deel van uit maken. In 2021 zal een nieuw besluit volgen.

Johan Steenbeek
raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.