Er is een actief armoede- en schuldenbeleid van de gemeente nodig en een integrale aanpak voor zorg en welzijn. Goede toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen van de gemeente is een basisvoorwaarde. Jongeren die in de problemen komen door schulden moeten de kans krijgen om hieruit te komen. Bijvoorbeeld doordat de gemeente de aflossing van de schulden op zich neemt. Als tegenprestatie moet een opleiding afgemaakt worden of dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Steunen van maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken, Humanitas of scholen);
  • Het kindpakket behouden waarbij alle kinderen die binnen de doelgroep vallen daar gebruik van kunnen maken;
  • Jongeren met schulden de kans geven om een opleiding af te maken;
  • Niemand op straat laten slapen.

Steunen van armoedebestrijding

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.