Voor het CDA is het van belang dat inwoners zich echt gehoord voelen. Dat vraagt ook van inwoners dat zij hun betrokkenheid moeten kunnen tonen. De afgelopen periode heeft ons als fractie laten zien dat er genoeg stadsgenoten bereid zijn om op onderwerpen met ons mee te denken. 

Denk dan aan:
+ hulp aan jong en oud (toenemende zorgkosten),
+ behoud voorzieningen (mogelijke sluiting van zwembad of stadstheater)
+ de woonopgave (waar en voor wie willen we bouwen),
+ verkeersveiligheid (afsluiting van Vianense Poort voor autoverkeer),
+ onze afvalinzameling (stijgende kosten avri),
+ toegankelijkheid (vrij toegankelijke toiletten)
+ werk (stageplaatsen voor jongeren),
+ duurzaamheid (tweede windpark),
+ gemeentefinanciën (bezuinigingen).

Om in de gemeenteraad tot een goed afgewogen besluit over dit soort onderwerpen te komen is het zinvol dat politieke partijen een beeld hebben wat er leeft in de stad. Dat het probeert de uiteenlopende meningen die er zijn te kunnen begrijpen. Het CDA reikt dan ook de hand aan stadsgenoten. Help ons de vraagstukken die er zijn samen op te lossen. Denk daarom met ons mee en vul onderstaand formulier in.

Draag zelf bij!

Het CDA Culemborg is op dit moment met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad, die uit 21 zetels bestaat. Om de afstand tussen besluitvorming en onze inwoners te verkleinen dagen wij inwoners, organisaties, en bedrijven uit om met ons in contact te komen. Door echt met elkaar in gesprek te komen -en te blijven- hoopt het CDA Culemborg meer te kunnen gaan doen met de beschikbare energie en deskundigheid in de stad. 

Inwoners en organisaties die van deze mogelijkheid gebruik willen maken wordt gevraagd het contact formulier op onze website in te vullen.

Door onze nauwe banden met de volksvertegenwoordigers op lokaal, provinciaal en landelijk niveau kunnen we de meeste toegevoegde waarde brengen aan de Culemborgse samenleving, nu en in de toekomst.

Meer informatie over de gemeenteraad zelf vindt u op deze gemeentepagina. Bekijk hier ook het actuele overzicht van komende vergaderingen en vergaderstukken.

Heeft u een vraag of opmerking voor ons? We staan graag voor u klaar. 

 

 

Om de afstand tussen besluitvorming en onze inwoners te verkleinen dagen wij inwoners, organisaties, en bedrijven uit om met ons in contact te komen. Door echt met elkaar in gesprek te komen en te blijven hoopt het CDA Culemborg meer te kunnen gaan doen met de beschikbare energie en deskundigheid in de stad. Dit kwam ook naar voren op de recent gehouden CDA50. Een bijeenkomst waarin wij organisaties en inwoners vroegen mee te denken over de concept-versie van ons verkiezingsprogramma. 

Inwoners en organisaties die van deze mogelijkheid gebruik willen maken wordt gevraagd onderstaand contact formulier in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks bellen of mailen naar fractievoorzitter Marco van Zandwijk of kandidaat raadsleden Patrick WandersJeanique Brus of Gert Jan Koolen.

Neem contact op

Persoonlijke gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.