In het nieuws

Onze mensen

Onze speerpunten

Speerpunt Zorgzaam

Het CDA in Culemborg kiest voor een stad waarin we zorg dragen voor elkaar. In een gemeente die voorlopig blijft groeien maar tegelijkertijd sterk vergrijst zetten wij in op gezinnen, preventie, gezondheid, inclusie en het verbinden van generaties. Wie echt hulp nodig heeft dient hierop te kunnen rekenen.

CDA wil dit bereiken door:

+ Betere zorg en ondersteuning probleemgezinnen
+ Terugdringen laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede
+ Meer Culemborgers in beweging door concretisering sportakkoord
+ Investeren in gezinnen en vrijwilligers (rond onderwijs, sport, ouderenzorg)

Speerpunt Duurzaam

In Culemborg hebben wij oog voor de toekomst. We maken daarom serieus werk van het klimaatbeleid. We doen dit doordacht en weloverwogen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We behouden wat van waarde is en durven te vernieuwen waar nodig.

CDA wil dit bereiken door:

+ Keuze windenergie passend bij Culemborgse maat en landelijke normen
+ Afschaffing betaling per lediging bij afvalinzameling door de Avri
+ Goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers (incl. Vianense Poort)
+ Investeren in vergroening en concrete verduurzamingsprojecten

Speerpunt Ondernemend

Culemborg is nooit af. Het CDA kiest voor een samenleving waarin plannen en ideeën door samenwerking een kans krijgen. Voor de uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing zoeken wij de samenwerking op met lokale en regionale partners.

CDA wil dit bereiken door:

+ Actieplan wonen met een focus op doorstroming
+ Focus op recreatieve voorzieningen en vitaal buitengebied
+ Behoud en versterken samenwerkingspotentieel voorzieningen
+ Investeren in cultureel erfgoed. Behoud waar kan, transformatie waar nodig

speerpunt spaarzaam

Het CDA wil de plannen in het verkiezingsprogramma realiseren binnen de beschikbare financiële middelen. Wij willen dus niet meer uitgeven dan beschikbaar is. Dit ook om te voorkomen dat de OZB (onroerende zaakbelasting) in de komende jaren opnieuw moet worden verhoogd.

CDA wil dit bereiken door:

Extra te investeren in:
˅ Goede onderwijsvoorzieningen
˅ Sporten en bewegen
˅ Zelfgekozen mentor bij jeugdhulp
˅ Tegengaan laaggeletterdheid
˅ Gratis brenglocatie milieustraat
˅ Tegengaan verkeersoverlast
˅ Vergroening en biodiversiteit
˅ Recreatieve voorzieningen
˅ Toegankelijk houden erfgoed

Dit te betalen door:
˅ Effectievere inzet jeugdzorg
˅ Heroriëntatie parkeertarieven
˅ Alternatieven voor cultuurfonds
˅ Besparing op kosten stadspromotie
˅ Stoppen met parkmanager
˅ Inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp
˅ Meer samenwerking

Verkiezingen 16 maart

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Verkiezingen 16 maart

Bekijk onze Top 10 kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.