Direct naar ons verkiezingsprogramma

Download hier de pdf van ons verkiezingsprogramma Doe Mee!

Download hier de pdf van onze flyer 

Onze standpunten per onderwerp

Lees hier onze standpunten per onderwerp.
Voor het gemak staan deze gerangschikt in alfabetische volgorde. 

Onze speerpunten per thema

Lees hier onze speerpunten voor een Zorgzaam Culemborg
Lees hier onze speerpunten voor een Duurzaam Culemborg
Lees hier onze speerpunten voor een Ondernemend Culemborg

Onze uitgangspunten

Sinds jaar en dag hanteert het CDA vier basisprincipes als uitgangspunt voor haar politieke handelen. Toekomstige problemen zullen ook langs deze basisprincipes worden benaderd. 

Deze vier principes zijn;
1. Solidariteit
2. Gespreide verantwoordelijkheid
3. Publieke gerechtigheid
4. Rentmeesterschap

Lees hier een toelichting op deze uitgangspunten.

Onze mensen

Bekijk hier de Top 10 van onze lokale kandidaten

Onze aanpak

De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vragen om een sterk en moedig  optreden van de gemeentelijke overheid. Het CDA Culemborg ziet zijn bestuurders en raadsleden de wijken ingaan om van mensen te horen wat hun standpunt moet zijn. Er is behoefte aan een partij die midden in de samenleving staat en weet wat er speelt en die deze kennis benut om voor alle inwoners een toekomstperspectief te bieden. Om de grote (maatschappelijke) uitdagingen binnen de stad het hoofd te kunnen bieden, moeten we in ons denken en doen een beweging doormaken. Een nieuwe tijd vraagt om andere aanpak. Het CDA Culemborg herkent daarin drie noodzakelijke bewegingen. Sommigen daarvan zijn nieuw, anderen sluiten aan bij een beweging die reeds in gang is gezet. Maar ze komen alle drie op het zelfde principe neer: bewegen is noodzakelijk, niets doen of star vasthouden aan verouderde uitgangspunten is voor het CDA niet langer een optie.

Deze drie bewegingen zijn:
1. Van nazorg naar voorzorg  (Onze keuze voor een Zorgzame stad)
2. Van polarisatie naar participatie (Onze keuze voor een Ondernemende stad)
3. Van verbruiken naar waarderen    (Onze keuze voor een Duurzame stad)

Lees hier de verdere toelichting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.