Direct naar ons programma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Download hier de pdf van ons verkiezingsprogramma Doe Mee!

Download hier de pdf van onze flyer 

Werkprogramma 2018-2022

Standpunten per onderwerp

Gerangschikt in alfabetische volgorde

Lees hier onze standpunten per onderwerp.

Onze speerpunten per thema

Onze keuze voor een Zorgzame stad

Lees hier onze speerpunten voor een Zorgzaam Culemborg

Onze keuze voor een Duurzame Stad

Lees hier onze speerpunten voor een Duurzaam Culemborg

Onze keuze voor een Ondernemende stad

Lees hier onze speerpunten voor een Ondernemend Culemborg

Onze aanpak

De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vragen om een sterk en moedig optreden van de gemeentelijke overheid. Er is behoefte aan een partij die midden in de samenleving staat, weet wat er speelt en in staat is voor alle inwoners (niemand uitgezonderd) toekomstperspectief te bieden.

Voor de uitdagingen die er liggen moeten wij niet onze kop in het zand willen steken. Nodig is dat wij in ons denken en doen een beweging doormaken. Maar nooit ten koste van alles en altijd samen met inwoners. Om deze veranderingen binnen goede banen te begeleiden werkt het CDA Culemborg vanuit drie speerpunten. Leidend principe daarbinnen is het uitgangspunt dat bewegen noodzakelijk is. Mits weloverwogen en goed doordacht.

Deze drie speerpunten zijn:
1. Van nazorg naar voorzorg  (Onze keuze voor een Zorgzame stad)
2. Van polarisatie naar participatie  (Onze keuze voor een Ondernemende stad)
3. Van verbruiken naar waarderen  (Onze keuze voor een Duurzame stad)

Lees hier de verdere toelichting.

Onze uitgangspunten

Sinds jaar en dag hanteert het CDA vier basisprincipes als uitgangspunt voor haar politieke handelen. Toekomstige problemen zullen ook langs deze basisprincipes worden benaderd. 

Deze vier principes zijn;
1. Solidariteit
2. Gespreide verantwoordelijkheid
3. Publieke gerechtigheid
4. Rentmeesterschap

Lees hier een toelichting op deze uitgangspunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.