Sinds jaar en dag hanteert het CDA vier christendemocratische basisprincipes als uitgangspunt voor haar politieke handelen.
Toekomstige problemen en vraagstukken worden langs deze basisprincipes benaderd. 

1. Solidariteit
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Het leggen van ‘verbindingen’ vormt voor ons steeds de rode draad. Verbindingen tussen jong en oud, (kans)arm en (kans)rijk, (on)gelovigen, (mede)Nederlanders. Om in te zetten op verbindingen moeten wij stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten, met elkaar samen zaken doen, ondernemen en-of oppakken.

2. Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

3. Rentmeesterschap
Rentmeesterschap is één van de vier uitgangspunten van het CDA. Voor het CDA betekent het dat wij als mensen een verantwoordelijkheid hebben om deze aarde beter achter te laten dan we deze hebben aangetroffen. Als we alles beter op waarde weten te schatten kan ook op het terrein van duurzaamheid ruimte en draagvlak gaan ontstaan. Juist het CDA kan duurzaamheid uit de 'geitenwollensokkensfeer' halen, waar ze allang niet meer thuishoort.

4. Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. Om dat te kunnen bieden waakt het over een nuttige besteding van gemeenschapsgeld. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Deze vier kernwaarden komen terug in onze keuze voor een zorgzame, duurzame, ondernemende en spaarzame stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.