Gezondheid is een belangrijk thema bij de verkiezingen voor het CDA in Culemborg. In een zorgzame stad bieden wij onze inwoners een perspectief na Corona. Het CDA wil de komende jaren werk maken van een inclusieve sport- en beweegcultuur in Culemborg. Om de zorg naar de toekomst toe betaalbaar te houden zijn extra investeringen verantwoord. Dit doen we vanuit een duidelijke visie op sport- en bewegen.

Onze visie op sport en bewegen staat verwerkt in onderstaand actieplan.

Update 2023: Als onderdeel van onze verkiezingsbelofte hebben wij in de Nationale Sportweek van 2023 aandacht gevraagd voor het aanbod van de Culemborgse sportaanbieders, sportclubs en verenigingen. Lees hier de flyer. of de verschenen Column.

Actieplan sport en bewegen

1. Meer Culemborgers in beweging

We zien graag dat meer Culemborgers de mogelijkheid benutten om te sporten. Daar hebben we niet meer beleid bij nodig. Met het gesloten preventie- en sportakkoord staat immers alles al op papier. Het in 2021 gesloten sportakkoord vormt voor ons dan ook een stevige basis om een inclusieve sport en beweegcultuur in onze stad te kunnen gaan concretiseren.

Het CDA wil dat er de komende jaren geld wordt vrijgemaakt om gemaakte afspraken uit het sportakkoord te kunnen concretiseren. De afspraken zijn nu nog te vrijblijvend. Als het aan het CDA ligt komt daar verandering in. In de concretisering willen wij voorkomen dat Culemborg het wiel zelf opnieuw uitvindt. Er kan veel geleerd worden van andere gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente Den Haag. Deze gemeente heeft recent een Haagse strippenkaart ingevoerd om sporten en bewegen onder volwassenen te bevorderen. Of de gemeente Nissewaard welk jaarlijks een sportgala organiseert. Of dichterbij de gemeente Gorinchem. Deze is bewegen gaan zien als onderdeel van een gezonde leefstijl. Kortom initiatieven genoeg om de komende periode in de gaten gaan houden. Zeker als dit helpt om stadsgenoten plezier te laten beleven aan het zelf gaan sporten of bewegen.

2. Meer samenhang en regie op losse initiatieven 

Onze gemeente is de laatste jaren erg terughoudend geweest een rol te pakken op gebied van Sport en bewegen. We verwachten veel van de verenigingen zelf. Misschien wel te veel. Gevolg is dat er nu vooral veel kleinschalige initiatieven zijn, die allemaal worden opgepakt door vrijwilligers.

Wij zien graag dat de gemeente meer regie pakt en zorgt voor de nodige verbinding en samenhang tussen deze initiatieven. Zo willen wij het contact tussen de sport- en beweegsector met werkgevers, welzijn, zorg, onderwijs en de cultuursector versterken. Ook kan de vindbaarheid en toegankelijkheid van het bestaande sport en beweegaanbod nog worden vergroot.

In samenspraak met de stad en het lokale sportplatform moet gekeken worden hoe we beschikbare middelen op de beste manier in kunnen zetten. Bekende (lokale) sporters kunnen daarbij fungeren als ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.  

3. Meer sport- en beweegvoorzieningen in openbare ruimte

Corona heeft laten zien dat voorzieningen voor spelen en sporten in de buitenlucht de drempel verlagen om in beweging te komen. Het CDA ziet de openbare ruimte daarom graag meer ‘beweegvriendelijk’ ingericht. Het doet dit wel graag vanuit een integraal plan. Ook wordt wat ons betreft actief de integratie en samenwerking met groene schoolpleinen, het Speelruimteplan, de twee Culemborgse sportparken, het Sportakkoord en het Samenspeel akkoord opgezocht. Zo zorgen we ervoor dat de euro’s goed besteed worden.

4. Vergroten toegankelijkheid en inclusie

Het CDA wil dat alle inwoners bekend zijn met de sportmogelijkheden die onze stad  biedt. Sport, bewegen en buitenspelen zijn geweldige middelen om stadsgenoten te ontmoeten en ook nog eens gezond bezig te zijn.

Wij bieden laagdrempelige sport-, speel-, en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Sport begint vaak met eenvoudige vormen van spel en ontmoeting. Deze dienen voor alle leeftijden en voor inwoners met en zonder beperking toegankelijk te zijn.

Burgerinitiatieven op het gebied van sport en bewegen, speelvelden, zwemrecreatie, scouting en kindervakantiewerk kunnen rekenen op medewerking van het CDA. Om er zeker van te zijn dat alle kinderen gelegenheid hebben om mee te kunnen doen wil het CDA het Jeugdsportfonds behouden.

5. Naar een gezonde leefstijl

Het CDA ziet sport breder dan alleen bewegen. Ook gezonde voeding en een rookvrije omgeving dragen bij aan het voorkomen van zorgkosten op de langere termijn. Het CDA wil kinderen de gelegenheid bieden veel, veilig en rookvrij buiten te spelen.

Het CDA heeft zich in de afgelopen raadsperiode hard gemaakt voor een Rookvrije Generatie en het ontmoedigen van drugsgebruik. Ook de aankomende periode gaan we er alles aan doen om onze kinderen te vrijwaren van de schadelijke gevolgen van tabak en-of lachgas. Ook willen wij samen met de scholen kijken hoe wij gebruik kunnen maken van landelijke voorlichting om jongeren bewust te maken van de consequenties van drank- en drugsgebruik.

Zie inzet afgelopen raadsperiode mbt ontmoedigen gebruik lachgas 
Zie inzet afgelopen raadsperiode mbt ontmoedigen softdrugs 
Zie inzet afgelopen raadsperiode mbt ontmoedigen roken

6. Waardering voor vrijwilligers en verenigingen

Het CDA Culemborg hecht waarde aan bloeiend en vitaal verenigingsleven. Stuk voor stuk vervullen deze verenigingen een sociaal maatschappelijke functie. De waarde hiervan is groot. Hier leert jong en oud om samen op te trekken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

In de praktijk van het raadswerk wordt te gemakkelijk voorbij gegaan wat deze vrijwilligers allemaal al doen en bijdragen. Ze dragen actief bij aan de samenleving en besparen onze stad veel kosten omdat deze ons werk uit handen nemen. Een goede en directe communicatie met alle Culemborgse verenigingen is en blijft van groot belang. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.