Het CDA Culemborg heeft bij de recente behandeling van de kadernota het college gevraagd te gaan bekijken hoe onze ambitie om schoolpleinen en speelterreinen veilig, rookvrij en schoon te houden concreet invulling kan krijgen. Middels een motie hebben wij het college opgeroepen om het komende jaar meer in te zetten op een Rookvrije generatie. Dit met als doel om kinderen veel, veilig en rookvrij buiten te laten sporten en spelen.

In Nederland raken elke week honderden kinderen verslaafd aan roken. Dat roken slecht is weten we allemaal. Jaarlijks overlijden bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken, nog eens 2.000- 3.000 mensen sterft aan de gevolgen van meeroken. Roken is daarmee de nummer 1 te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Ondanks deze harde feiten wordt het nog steeds normaal gevonden dat kinderen beginnen met roken.

Met de afspraken die in 2018 gemaakt zijn met het Nationaal Preventieakkoord streeft de Rijksoverheid naar een Rookvrije Generatie in 2040.  Het rookvrij maken van gebouwen en ruimtes waar Nederlanders komen of werken is één van de pijlers uit dit akkoord. Nadat vorig jaar een rookverbod is ingegaan voor schoolpleinen dienen per 1 juli ook alle overheids- en openbare gebouwen volkomen rookvrij te zijn. 

Uit onderzoek van I&O Research dat deze week is gepubliceerd blijkt dat steeds meer gemeenten al werk maken van de stap naar een Rookvrije generatie. Van de 256 ondervraagde gemeenten blijkt acht op de tien gemeenten actief stappen te zetten op dit gebied. Wat betreft de CDA fractie hoort Culemborg daar zo snel mogelijk bij.

Uit genoemd onderzoek blijkt dat veel  (79%) gemeenten een ondersteunende rol vervullen in het rookvrij maken van locaties. Dit door materiaal, informatie of de inzet van mensen beschikbaar te stellen. Ruim vier op de tien gemeenten (45%) vervullen een meer aanjagende, en proactieve rol. Deze gemeenten stimuleren rookvrije initiatieven of activeren partijen op het thema. Een klein deel van gemeenten (10%) gaat zo ver dat het een rookvrij-beleid formuleert en daar ook lokale regelgeving voor op stelt en aanpast.  

Het CDA ziet graag dat het college stappen zet zodat onze kinderen in onze stad kunnen opgroeien als een rookvrije generatie. Het ziet daarom graag dat de plaatsen waar veel kinderen aanwezig zijn, zoals speelplekken en ruimtes rondom sporttereinen als rookvrije ruimte ingesteld worden. “Wie in deze tijd zelf aan sport doet en-of kinderen heeft, weet eigenlijk niet beter. Kinderen en sigaretten gaan niet samen. Datzelfde gaat voor de combinatie roken en sporten.”

Verspreid door het land zijn in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met het rookvrij verklaren van de openbare ruimte rond kinderboerderijen, sportverenigingen en speeltuinen. Middels duidelijke communicatie en het plaatsen van borden waarop staat aangegeven dat een openbare speelplek rookvrij is, kan op een informele wijze een rookvrije zone worden gecreëerd. De ervaring leert dat borden aanleiding geven om een roker aan te spreken op zijn gedrag en hem te vragen of hij elders kan roken.

Om de gemeente hierin stappen te laten zetten hebben wij samen met GroenLinks, CVN en de SP een motie ingediend. De motie is met een meerderheid aangenomen.

Meer informatie:
www.rookvrijegeneratie.nl  
https://rookvrijegeneratie.nl/nieuws/geen-rookruimtes-meer-overheids-en-openbare-gebouwen/

Over bevoegdheden en handhaving:
Meer duidelijkheid over bevoegdheden voor rookvrije plekken | VNG
FAQ VNG rookverbod

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.