Wij gaan voor een gemeente die vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en denkt in kansen; toekomstgericht! Het CDA kiest daarbij voor een zuinige gemeente waarin wij niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is. We realiseren ons dat het toegenomen takenpakket van gemeenten en de complexiteit aan samenwerkingsverbanden het steeds lastiger maakt om lokaal tot een integrale afweging te komen. Sommige onderwerpen zijn daarbij zeer specialistisch van aard of vragen om een gemeente overstijgende aanpak. Samenwerking in de regio is tot nu toe echter geen succesverhaal. Dit moet echt beter.

Het CDA staat voor een positieve houding naar de samenleving. De overheid is er om het samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Problemen in de stad willen we samen oplossen. De gemeente moet daarbij een betrouwbare partner zijn. Het is erg als mensen vinden dat de gemeente er niet voor hen is. Of niet naar hen luistert.

Het CDA zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen of te betalen, veel zaken kunnen door de samenleving mede worden opgepakt. Het zit in onze genen om verbinding met anderen te zoeken. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat samenwerking meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder voor zich maatschappij. De menselijke maat staat centraal, het WIJ is belangrijker dan ik.

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:
+ Niet meer geld uitgeven dan beschikbaar is
+ Samenwerking in de regio moet beter
+ Meer geld voor uitvoering in plaats van maken nieuw beleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.