Het CDA wil niet dat sportverenigingen als eerste de dupe zijn van de financiële tekorten bij de gemeente. Met dat pleidooi deed de CDA fractie met succes een oproep om komend jaar serieus werk te maken van noodzakelijk onderhoud aan de buitensportaccommodaties.

Duidelijkheid voor verenigingen
Het diende daarvoor bij de begrotingsbehandeling een motie in. Dit omdat in de begroting voor 2024 op dit moment geen middelen voor de benodigde vervanging opgenomen zijn. “Voor drie (sport)verenigingen is het nu niet duidelijk waar zij nu op kunnen rekenen. Eerder gedane toezeggingen in 2019 hebben tot een verwachting geleid die onze gemeente op dit moment niet lijkt waar te kunnen maken.”

Noodzakelijke vervangingsinvesteringen
“Zo is de huidige toestand van de skeelerbaan, aangelegd in 2007, mede als gevolg van verzakkingen en een matig functionerende afwatering, momenteel slecht te noemen. De skeelerbaan is daardoor in de komende winterperiode mogelijk al niet meer inzetbaar als ijsbaan. Ook weten we al langer dat we rekening moeten houden met vervanging van velden voor de korfbal en de hockey.” Dekking denkt het CDA te vinden door minder uit te geven aan onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, de wegen of door de vervanging van het kantoormeubilair bij de gemeente uit te stellen. Voor dat laatste is nu wel een fors bedrag begroot.

Maatschappelijke meerwaarde 
De gemeente heeft volgens van Zandwijk (CDA) een taak om zijn sportvoorzieningen op een verantwoord en acceptabel niveau te houden. “Onze stad beschikt over een goede sportinfrastructuur. Kunst is dit voor de stad te behouden. Investeringen moeten niet alleen gezien worden als noodzakelijk onderhoud, maar ook bekeken worden vanuit oogpunt van gezondheidsbevordering en de sociaal maatschappelijke functie die de verenigingen vervullen. De waarde hiervan voor onze stad mag niet worden onderschat.”

Andere prioriteiten
Tijdens het debat in de raad klonk bij het raadslid enige verbazing door “Uit de reactie van de wethouder lijkt het alsof we hier zo maar de stekker uit een goed functionerende vereniging kan worden getrokken. Dat voelt als een klap in het gezicht van de betreffende vrijwilligers. We ontnemen hiermee voor hen perspectief op verbetering. Wat inwoners nu zien is dat we wel tonnen uitgeven aan nieuwe meubilair, verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en een fietsstraat, maar dat er voor noodzakelijk onderhoud aan onze gemeentelijke sportaccommodaties geen budget meer beschikbaar is.”

Urgentie skeelerbaan
Van Zandwijk bracht eerder zelf een bezoek aan de skeelerbaan. Opgestelde rapporten ondersteunen de urgentie. De vereniging heeft zelf al veel voorwerk gedaan om benodigde groot onderhouds- werkzaamheden op te kunnen starten. In het debat refereerde het CDA aan een eerder ontvangen informatienotitie, maar ook aan de omgevingsvisie waar veelvuldig gesproken wordt over het belang van gezondheidsbevordering en een beweegvriendelijke omgeving. “Zodra ons gevraagd wordt dit concreet te maken, geven we opeens geen thuis”. De wethouder liet weten deze keuze onderdeel te willen laten uitmaken van het traject dat komend jaar tot bezuinigingen moet gaan leiden. Voor het CDA is dat te laat. Het ziet graag meer actie op dit dossier. Het vroeg de wethouder om vooruitlopend op het te stellen meerjarenonderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties al te gaan laten kijken naar manieren waarop wij bepaalde investeringen in 2024 al wel kunnen veroorloven. Dit zodat er toch meer duidelijkheid kan gaan ontstaan voor de verenigingen.

Lees ook de aangenomen motie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november
Zie ook bericht 'Vervanging skeelerbaan komt hoog op verlanglijstje politieke fracties' ( Culemborgse Courant  dd 10-11-2023)
Artikel over regiofunctie en groeiend ledenaantal van skeelervereniging (Culemborgse Courant dd 20-09-2023)

Contact of lid worden?
Website van Skeeler- Schaatsverening Lek & Linge 
Website van Hockey vereniging CMHC
Website van Korfbal vereniging SGF

Meer informatie over één van de andere sport- en beweegaanbieders in onze stad 
Website van Sport in Culemborg 

Lokale visie op sport en bewegen 
Website met lokaal actieplan CDA Culemborg
Zie ook bericht 'raadsleden in actie' Samen Sterker door Sport (november 2023)
Zie flyer Nationale Sportweek of geschreven column  (september 2023)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.