Deze week trokken CDA-raadsleden uit zo’n 70 gemeenten massaal hun sportschoenen aan. Met een gezamenlijke actie willen zij aandacht vragen voor het belang van samen sporten en bewegen. De dijk die Culemborg met Vijfheerenlanden verbindt fungeerde als decor voor de vandaag verschenen sportcampagne.

Culemborg en Vijfheerenlanden in actie
Onder het motto #SamenSterkerDoorSport heeft ook de Culemborgse CDA-fractie deelgenomen aan deze landelijke sportactie. Het benadrukt daarmee het belang van sport en gezondheid.  Onze fractievoorzitter, zelf fanatiek hardloper, liep van Culemborg naar buurgemeente Vijfheerenlanden om daar te lopen met raadslid Marieke van der Spek. Als kandidaat kamerlid maakt Van der Spek zich in haar campagne hard voor gezinnen en sport. "Sport brengt mensen samen en versterkt onze gemeenschap, daar zetten wij ons ook in de lokale politiek voor in” legt Van der Spek uit.  

Positieve impact op gezondheid
Het Culemborgse raadslid van Zandwijk vult haar aan “Sport, gezondheid en het verenigingsleven horen bij elkaar. Het zijn bij uitstek thema’s die bij het CDA in goede handen zijn.” Van der Spek knikt bevestigend “Zowel op lokaal, provinciaal als landelijk, gebied zetten wij hier in onze verkiezingsprogramma’s op in” aldus Van der Spek. “Een gezonde levensstijl en het bevorderen van sport en beweging zijn essentiële elementen van onze samenleving. De positieve impact op ons dagelijks leven mogen wij niet onderschatten.”

Sport en bewegen als basisvoorziening
De "Samen Sterker door Sport" actie benadrukte de kracht van diversiteit. Dit door deelnemers in staat te stellen verschillende sporten te beoefenen en op verschillende manieren deel te nemen. In beide gemeenten bezoeken de raadsleden met regelmaat (sport)verenigingen. Dit om daar te horen wat er speelt, zodat dat kan worden meegenomen in het raadswerk. Deze bezoeken onderstrepen de noodzaak om sport en beweging te zien als basisvoorziening. Ongeacht de landelijk uitslag bij de Tweede kamer verkiezingen zijn beide lokale fracties vastbesloten om dit momentum voort te zetten. Ook binnen de gemeenteraad blijven zij zich inzetten voor een gezonde en sportieve gemeente.

Heb jij ideeën hoe wij onze gemeenten sport- en beweegvriendelijker kunnen inrichten?
Wij horen het graag? Een mail kan je sturen naar:
Voor Culemborg: [email protected]
Voor Vijfheerenlanden: [email protected]

Meer weten over de campagne van Marieke Van der Spek voor de Tweede Kamerverkiezingen? (2023)
Lees hier haar persoonlijke flyer (link naar flyer) 

Meer weten over de visie op sport en bewegen?
Lees het actieplan  Sport en Bewegen van CDA Culemborg (2022)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.