Jeanique Brus is 31 jaar. Accountant, mediator en bovenal maatschappelijk betrokken. Zo heeft zij Stichting Kleine Zielen opgezet voor de ontwikkeling van tieners en jongeren middels vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast is zij actief voor een EHBO vereniging in de regio.

Haar belangstelling voor de lokale politiek wordt gedreven door de wil iets te doen voor de medemens. Ze vindt het belangrijk dat inwoners worden gehoord. Haar financiële expertise als accountant maakt haar een uitstekende aanvulling op de fractie. 

Opgegroeid en getogen in de Betuwe en inmiddels 6 jaar woonachtig in Culemborg. Destijds gekozen voor Culemborg, gezien de centrale ligging en de diversiteit aan voorzieningen.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Persoonlijk vind ik het altijd belangrijk om met de kennis en kunde die ik in huis heb 'een steentje bij te dragen' aan de maatschappij. Toen ik door diverse mensen erop werd geattendeerd dat ik via de gemeentepolitiek iets zou kunnen betekenen voor Culemborg, ben ik op onderzoek uitgegaan of het voor mij ook daadwerkelijk passend was waarna ik met veel enthousiasme 'ja' heb gezegd.

Wat heeft je keuze voor deze partij bepaald?
Het CDA Culemborg is voor mij een aansprekende partij, waarbij men zich bewust is dat de mensen de samenleving bouwen en de kracht in de mensheid zit, door laagdrempelig iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn of haar zegje te doen.

Wat is de belangrijkste lokaal politieke uitdaging de komende 4 jaar?
Binnen Culemborg staan de komende jaren een diversiteit aan onderwerpen op de agenda die vragen om een lange termijn visie, een weloverwogen aanpak en een bijpassend financieel beleid.

Wat wil je de komende 4 jaar minimaal bereikt hebben?
Aansluitend op de politieke uitdagingen die er zijn binnen Culemborg een stem vervullen, waarbij ‘Zij aan Zij’ wordt gezocht naar een passend beleid binnen de Culemborgse maatstaven, wat toekomst bestendig is.

Mijn Expertise:
Mijn expertise ligt op financieel gebied vanuit mijn rol als (agrarisch) accountant/adviseur en vanuit mijn rol als (familie) mediator om vanuit een conflictsituatie een gezamenlijk gedragen oplossing boven water te krijgen. Daarnaast breng ik de nodige jaren ervaring met mij mee als het gaat om activiteiten organiseren en begeleiden voor tieners en jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.