Wat kan Gelderland betekenen voor de inwoners van Culemborg? Om daarover in gesprek te gaan was maandag vanavond de volledige Gelderse CDA statenfractie te gast bij de Culemborgse CDA fractie.

Op de agenda stonden tal van politieke onderwerpen die momenteel spelen die een raakvlak hebben met provinciaal beleid. Denk dan aan;
- wonen in de stationsomgeving 
- toekomst bedrijfsterrein Pavijen 
- overvol stroomnetwerk
- verkeer en openbaar vervoer
- stikstof en natuur
- energietransitie 
- 4e aanvliegroute Schiphol
- behoud bloeiend verenigingsleven 
- gezonde gemeentefinanciën
- uitwerking spreidingswet  

Gesproken is over de ontwikkeling van de stationsomgeving. CDA culemborg ziet graag dat het Culemborgse college stappen onderneemt en knopen doorhakt. Voor zittende ondernemers moet duidelijk worden waar ze aan toe zijn. Daarbij zou de provincie de gemeente mogelijk kunnen steunen bij de aankoop van panden. Nu drukken deze kosten sterk op investeringsvermogen gemeente. 

Er zijn meerdere gemeenten in onze provincie die al ervaringen hebben opgedaan met nieuwe woonvormen voor ouderen. Tijd om daar kennis van te nemen. 

Binnen gemaakte afspraken van de Regionale Energie Strategie zal Culemborg zijn bijdrage (wind- en zon energie) moeten leveren. Er is op dit moment nog geen zicht op de wijze waarop deze opgave ook echt invulling gaat krijgen. Donderdag 28 maart is een beeldvormende avond over de voortgang van het programma duurzaamheid. Goed om dit daarin mee te nemen. 

Voor het CDA zijn de gemeentefinanciën belangrijk. Opbrengsten en uitgaven dienen met elkaar in een gezonde balans te zijn. 

Binnen de spreidingswet zijn er mogelijkheden voor kleinere opvanglocaties waar het gaat om opvang van vluchtelingen. Goed om dit te weten en mee te nemen in proces dat ook in Culemborg moet gaan lopen. 

Kortom veel besproken in belang van onze stad. Als ook het besef gedeeld dat sommige zaken niet altijd snel te regelen zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.