13 februari 2024

CDA over vluchtelingenopvang: vang mensen fatsoenlijk op en neem ideeën uit de buurt mee

Een AZC om de hoek

CDA Elburg is niet op voorhand tegen een AZC in onze gemeente of regio. Wij vinden dat je ook hierin verantwoordelijkheid moet nemen om ervoor te zorgen dat andere gemeenten ontlast worden en er een eerlijke verdeling komt over Nederland. De situatie in ter Apel is natuurlijk onacceptabel. Voorop staat dat vluchtelingen en mensen in nood op een fatsoenlijke manier moeten worden opgevangen. Er moet ook goed gekeken worden naar de asielinstroom, maar we hebben nu te dealen met mensen die hier al zijn en daarvoor is fatsoenlijke opvang nodig.

Bij een vergunningsaanvraag van het COA gaat het in eerst instantie om een aanvraag die ruimtelijk getoetst moet worden, draagvlak bij omwonenden is geen toetsingscriterium. Daarna spreek je in een bestuursovereenkomst met het COA af hoe de locatie wordt beheerd, dat kan je samen met je buurgemeente doen. Hierin worden zaken vastgelegd over de openbare orde, veiligheid, gezondheidszorg en hoe de communicatie gaat verlopen. Wij pleiten ook nog voor zinvolle dagbesteding. Als deze vergunningaanvraag er niet komt hebben we als gemeente zelf een verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar een goede locatie voor opvang. Bij kleinere locaties moeten we als gemeente meer voorzieningen zelf regelen. Dit vraagt veel van ons als gemeente: van onze ambtenaren, inwoners, scholen en de hulpinstanties.

Op dit moment komt er waarschijnlijk een aanvraag van het COA voor de gemeente Oldebroek, op een aan de gemeente Elburg grenzende plek. Je zult dus samen moeten kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Het wachten is nog op een aantal onderzoeken of het op de geplande plek ook ruimtelijk kan en mag. Als CDA-fractie vinden wij het heel belangrijk dat onze burgemeesters hierin samen optrekken, krachten bundelen en gebruik maken van elkaars expertise.

Betekent het daarmee dat we geen oog hebben voor de bezwaren van direct omwonenden en onze inwoners? Nee zeker niet, het doet wat met het veiligheidsgevoel en daarover moet je met elkaar in gesprek. Wij willen dat onze inwoners goed geïnformeerd worden, maar ook dat mensen de kans krijgen om hun zorgen te uiten en mee kunnen denken. Om een participatietraject te starten moeten de randvoorwaarden duidelijk zijn. Waar hebben we wel of geen invloed op in dit proces? Waar kan u terecht voor informatie of klachten en zorgen? Participatie kan je pas goed uitvoeren als er een concreet voorstel ligt.

Als fractie van CDA Elburg trekken we hierin nauw samen op met onze collega’s van CDA Oldebroek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.