01 juli 2023

Standpunt CDA over AZC

Het COA heeft een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Oldebroek voor vestiging van een Asielzoekerscentrum aan de Bovendwarsweg 83. Daarbij verleent het COA graag haar medewerking om de wensen en behoeften vanuit de gemeente mee te nemen in de te ontwikkelen plannen.

Een aantal inwoners heeft de moeite genomen om contact met het CDA Oldebroek te leggen om hun zorgen naar ons uit te spreken over dit verzoek en de mogelijke gevolgen voor de buurt en onze gemeente. Uiteraard hebben wij oog voor de geuite zorgen. Onze wensen zijn gericht op het beperken van de gevolgen voor al onze inwoners.

Als CDA Oldebroek zijn wij duidelijk in ons standpunt: mensen in nood moeten geholpen worden!  Het is triest, dat opvang van asielzoekers noodzakelijk is. We zouden liever in een wereld leven, waarin mensen niet hoeven te vluchten voor honger, oorlog of welke oorzaak dan ook.

Als CDA Oldebroek geven we het college mee onder welke voorwaarden een AZC acceptabel is in onze gemeente.

  • Het COA heeft de voorkeur voor grotere locaties. Bij plaatsing van minimaal 300 asielzoekers betaalt het COA alles voor hen en regelt ook scholing, gezondheidszorg en veiligheid, op het AZC. We willen dus minimaal en maximaal 300 asielzoekers.
  • Het COA is integraal verantwoordelijk voor algehele, afstemming en communicatie van veiligheid en zo mogelijk ook de verkeersveiligheid aan de Bovendwarsweg.
  • Voorkeur voor het plaatsen van gezinnen en geen ‘veilige landers’.
  •  Bij medewerking aan een AZC willen we als gemeente een reductie of vrijstelling in de opdracht voor plaatsing statushouders
  • Gemeente en het COA komen tot een regeling om ook op het terrein aan de Bovendwarsweg tijdelijke huisvesting te realiseren voor statushouders.
  • Het COA gaat pro-actief voorzien in dagbesteding of arbeidsplaatsen om mensen actief te begeleiden tijdens de asielprocedure, met als doel integreren in onze samenleving.
  • Het CDA verwacht dat er een ‘klankbordgroep' ingesteld wordt, om de relatie tussen omwonenden en het COA te versterken.
  • Er komt een maximale opvangtermijn van vijf tot tien jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.