Een woning voor iedereen

Wilt u ook een geschikte woning om in te wonen in onze gemeente Oldebroek? Als ik denk aan gemeente Oldebroek dan zie ik de afgelopen jaren alleen maar nieuwbouw op H2O, het gemeentehuis en het centrum van Wezep. Terwijl iedereen vraagt naar een woning om in te wonen. Het CDA geeft ruimte aan woningbouw voor elke generatie. Wij breiden het woningaanbod uit voor senioren, gezinnen en starters op de woningmarkt. Zo bieden we woningen voor zowel mensen uit onze eigen gemeente als nieuwe inwoners. Onze opdracht is simpel: een woning voor iedereen! Daar gaan we voor!  

Ruimte om te ondernemen

Het CDA geeft ruimte aan ondernemers om te ondernemen. Bedrijven en ondernemers zijn de economische kurk waar de lokale en regionale economie op drijft. Samen hebben we als doel voldoende werkgelegenheid in onze regio en voldoende werknemers. Zo krijgen we samen een economisch groeiende en bloeiende gemeente. Dit doen wij door projecten van de gemeente bij lokale ondernemers aan te besteden. Het CDA is dienstbaar naar ondernemers. Wij helpen ondernemers met advies om hun plannen te realiseren. En het CDA stelt zich positief op tegenover nieuwe initiatieven.  

Ruimte aan boeren

Het CDA geeft ruimte aan boeren. Oldebroek staat bekend om landelijk agrarisch gebied. Veel boeren hebben een familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Onze enthousiaste boeren staan voor het beste dat ons land te bieden heeft. Dit willen we behouden. Daarom kiest het CDA voor een sterke agrarische sector die ruimte krijgt in schaalvergroting, verduurzaming en verbreding van activiteiten. Samen met het CDA onder steunen we boeren om te blijven boeren en een goed inkomen te realiseren.  

Ruimte aan starters op de woningmakrt

Om starters te helpen op de woningmarkt moet de gemeente garant staan voor de studieschuld bij aankoop van hun eerste woning. Jongeren willen vaak blijven wonen in onze gemeente maar dat is voor starters vaak onhaalbaar om een huis te kopen. Als gemeenten garant kunnen staan voor de studie schuld geven we ze een eerlijker kans.

Hoogbouw (tot zes verdiepingen) helpt om de vraag naar woningen op te lossen en ruimte over te houden voor groen en spelen

Het CDA sluit hoogbouw niet uit. Hoogbouw heeft niet onze voorkeur, maar biedt mogelijkheden om snel in meer woningen te voorzien. Wel onder voorwaarde dat hoogbouw goed ruimtelijk inpasbaar is. Iedereen wil wonen in onze mooie gemeente. Jong, oud, geboren en getogen of verbonden met Oldebroek door werk. Het CDA geeft ruimte aan woningbouw voor elke generatie. Wij breiden het woningaanbod uit voor senioren, gezinnen en starters op de woningmarkt. Zo bieden we woningen voor zowel mensen uit onze eigen gemeente als nieuwe inwoners. Onze opdracht is simpel: een woning voor iedereen! Daar gaan we voor!  

Als woningbouwcorporaties te weinig sociale woningen bouwen moet de gemeente ontwikkelaars stimuleren dat op te pakken

Het CDA heeft als doel meer woningen te bouwen in onze gemeente. Wij willen woningen voor elke generatie, starters, gezinnen en ouderen! Daarom biedt het CDA graag ruimte aan woningcoöperaties en ontwikkelaars om samen sociale (huur) woningen te realiseren.  

Wij stimuleren ontwikkelaars om woningen te ontwikkelen en aan te bieden aan onze inwoners. Zo geven wij kansen aan starters en gezinnen op onze woningmarkt.  

Nieuws

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.