Basisrecht

Het CDA Oldebroek vindt dat zorg een basisrecht is. Zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dit geldt voor gezondheidszorg, maar ook voor ouderenzorg, jeugdzorg en psychische zorg. Dat is een grote uitdaging. Het CDA vindt, dat iedereen in gemeente Oldebroek recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar is. Samen met het CDA houden we onze gemeente leefbaar voor elke inwoner. 

Gezondheid is een zegen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om gezond te blijven. Roken, drugs en drank geven grote gezondheidsrisico’s. Corona heeft ons ook geleerd dat overgewicht een groot gezondheidsrisico is. Iedereen is het waard om gezond te zijn en te blijven. Daarom stimuleert het CDA preventie en voorlichting, want voorkomen is beter dan genezen. We maken mensen bewust van een gezonde levensstijl en een goed gevoel van leven. Samen met het CDA zijn we een gezonde samenleving.  

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. 

Omzien naar elkaar

Voor het CDA Oldebroek betekent zorg omzien naar elkaar. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens en samenleving door met elkaar te leven. Er is in coronatijd vereenzaming ontstaan onder ouderen maar ook onder jongeren. Het CDA gaat vereenzaming tegen. Dit doen we door sociale banden stimuleren in verenigingsleven en ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen. Samen met het CDA genieten we van elkaars aanwezigheid en groeien we samen tot een hechte samenleving.  

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die we veelal op kleine schaal organiseren. Ouderen verdienen ons respect en aandacht. Zij mogen vertrouwen op goede zorg thuis voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. Daarom houdt het CDA zorginstellingen en zorgvoorzieningen in onze gemeente in stand. Op deze manier is zorg dichtbij en bereikbaar.  

Statements

  • Het CDA Oldebroek vindt zorg een basisrecht. Zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. 
  • Het CDA Oldebroek vindt, dat iedereen in gemeente Oldebroek recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar is. Zo houden we onze gemeente leefbaar voor elke inwoner.  
  • Het CDA Oldebroek zet in op preventie en voorlichting om verslaving van roken, alcohol en drugs en bovenmatig gamen tegen te gaan. 
  • Het CDA stimuleert sociale banden tussen inwoners.  
  • Het CDA zorgt voor sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. 
  • Het CDA vindt dat jongeren die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg.  
  • Het CDA behoudt zorgvoorzieningen in onze gemeente. Voor iedereen zorg dichtbij en bereikbaar. 
  • CDA Gezonde gemeente voor gezonde inwoners. 

Nieuws

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.