12 februari 2024

Oldebroek en de burgerparticipatie

Het CDA Oldebroek staat achter burgerparticipatie. Participatie is een verplichting voor het COA om aan  een aanvraag voor een omgevingsvergunning  (AZC aan de Bovendwarsweg 83)  te kunnen voldoen. Op dit moment is er alleen een voornemen en het COA voldoet op dit moment niet aan de eisen voor een vergunningsaanvraag.   Het CDA kiest ervoor om participatie uit te voeren, als er een concreet voorstel ligt waar inwoners daadwerkelijk iets van kunnen vinden. Dat betekent dus niet op dit moment, want er zijn nog geen concrete voorstellen naar voren gebracht.

Pas als er geen ruimtelijke bezwaren zijn, zal het participatietraject opgestart gaan worden.

Daarnaast is het CDA niet voor een referendum. De raad is een gekozen volksvertegenwoordiging en heeft als taak meegekregen om besluiten te nemen. 

Wat het CDA betreft, staat zorgvuldigheid bovenaan. Het participatietraject wordt opgestart bij de vergunningaanvraag door de initiatiefnemer. De zorgen van de omwonenden zijn bij het CDA reeds bekend. Helaas is het COA traag met het geven van duidelijkheid.

Zodra de concrete voorstellen er liggen, zal er een afweging gemaakt worden over de komst van een AZC! Weloverwogen, lettend op het welzijn van de omwonenden, de inwoners van de gemeente Oldebroek en mensen, die in deze wereld vluchten voor oorlog en geweld en een beroep doen op onze barmhartigheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.