Nieuws

CDA OLDEBROEK GEEFT RUIMTE!

Het CDA is een christendemocratische volkspartij, dat wil zeggen, dat bij ons de verbinding met de gemeenschap centraal staat en de betrokkenheid bij anderen en hun leef- en werkomgeving. Mensen kunnen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Die instelling en houding is het CDA uit het hart gegrepen. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. De Bijbelse boodschap is ons fundament, onze kracht en onze inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die spelen.

Daarnaast is het CDA een open en verbindende partij, geworteld in alle lagen van de samenleving en biedt plaats aan mensen van allerlei pluimage. We zijn een partij waar iedereen bij mag horen. Ook een partij die midden tussen de mensen staat en de kracht en energie van de gemeenschap wil inzetten voor de gemeenschap. Politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat daarbij centraal. We willen geen cultuur van opleggen, controleren en afrekenen, maar van overleggen, stimuleren, meedenken en aanpakken.

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.