01 juni 2022

College beëdigd

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van 31 mei heeft de nieuwe coalitie bestaande uit GBP, CDA en CU-SGP het collegeakkoord “Samen leven, Samen doen!” gepresenteerd.

Formateur Harold Zoet gaf een toelichting hoe er procesmatig gewerkt is aan een akkoord op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands(B1). Daarna gaven de verschillende fractievoorzitters waaronder onze fractievoorzitter Joke Grotenhuis een inhoudelijke reactie. Dankwoorden waren er voor allen die bijgedragen hebben bij dit proces. 

Daarna was het tijd om de wethouders voor voor komende raadsperiode te installeren. Namens het CDA is Stephan Nienhuis als wethouderskandidaat voorgedragen. We zijn blij en dankbaar dat zijn voordracht met algemene stemmen aanvaard is.
Als CDA Fractie zijn we blij dat we met dit team aan de slag mogen voor een nog mooiere gemeente die #dichtbij de inwoners staat. We zien we uit naar een goede samenwerking tussen bestuur, de gemeenteraad en onze ambtenaren om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord “Samen leven, samen doen” voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.