Young and mature candidates waiting for job interview in office
16 februari 2022

50-plussers op de arbeidsmarkt

Ondanks de grote vraag naar arbeidskrachten blijkt dat de ouderen op de arbeidsmarkt veel minder kansen hebben. Ouderen die vaak een ruime ervaring en een brede kennis hebben en veelal gezond zijn. Daarom wil CDA Lokaal in Nunspeet meer aandacht voor 50-plussers op de arbeidsmarkt hebben en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

CDA Lokaal vindt dat moet worden opgetreden tegen leeftijdsdiscriminatie en dat belemmeringen om ouderen in dienst te nemen moeten worden weggenomen. Fractielid Karel van Bronswijk verwijst naar de lessen uit het landelijk actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Karel: “Ik ben benieuwd of de gemeente hiervan gebruikt maakt door bijvoorbeeld aan ouderen ontwikkeladvies beschikbaar te stellen of oudere werklozen extra begeleiding aan te bieden bij de zoektocht naar een baan”. 

Daarnaast is CDA Lokaal benieuwd of de gemeente bekend is met ‘open hiring’, een wervingsmethode waarbij mensen worden aangenomen zonder CV of sollicitatiegesprek, en bereid is samen met ouderenorganisaties en het bedrijfsleven te kijken of en hoe met ‘open hiring’ werkzoekende 50-plussers in Nunspeet beter aan het werk kunnen worden geholpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.