CDA Lokaal in de raadsperiode 2022 - 2026

Onze naam
Als CDA Nunspeet, dat onze officiële naam is en blijft, houden wij de uitgangspunten van het CDA in ere. Maar met de werknaam CDA Lokaal concentreren wij ons vooral op de lokale en deels regionale problematiek en uitdagingen. In de praktijk komt het er op neer dat de naam CDA Lokaal wordt gebruikt,.

Het verkiezingsprogramma van CDA Lokaal 2022 - 2026 "Goed wonen" is de winnaar van de leesbaarheidsverkiezingen 2022 in Nunspeet! Het programma is door de Bilbliotheek Noordwestveluwe beoordeeld op vormgeving, woordkeuze, begrijpelijkheid en opmaak. Het programma draagt bij aan de leesbaarheid van de standpunten en stelt de burger als lezer staat centraal.

Klik op de afbeelding en het gehele verkiezingsprogramma kunt u lezen en eventueel downloaden.

Ons verkiezingsprogramma is het resultaat van veel gesprekken met en luisteren naar dat wat bij onze inwoners leeft. Het programma is ook niet uitputtend tot in detail geschreven. Dat maakt dat ons verkiezingsprogramma leesbaar is en het biedt ruimte voor het inspelen op de veranderende omstandigheden in de wereld om ons heen.

De verkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022

Met heel veel enthousiasme en inzet zijn de kandidaten voor CDA-Lokaal de campagnetijd ingegaan en beleefd. Op de uitslagenavond van 16 maart jl. bleek dat de kiezer de inzet van de 'oude' fractie en de kandidaten niet waardeerde met veel stemmen, hetgeen ook nog eens versterkt werd door de landelijke teneur dat de Haagse toestanden van zeker het CDA een negatieve invloed op het resultaat zouden gaan hebben. Deels is dat ook wel gebleken, maar in sommige gemeente ook weer niet. De winnaars van de verkiezingen zijn de lokale partijen geworden: in Nunspeet een eclantante overwinning voor Gemeentebelang. Voor CDA Lokaal bekende het, helaas, het verlies van 1 van 2 raadszetels.

Wichert Stoffer verwoordde in het duidingsdebat onze nieuwe situatie en tegelijkertijd onze insteek als volgt:

1.120 van de ruim 15.000 kiezers hebben afgelopen dagen een stem op CDA Lokaal uitgebracht. Wij danken iedereen die ons dit vertrouwen geeft voor de komende 4 jaar. 1.120 stemmen is bijna 7,5% van het totaal. Omgerekend naar de Tweede Kamer zou dat 11 zetels opleveren. Veel partijen in die kamer zouden daar bijzonder blij mee zijn. Met deze gedachte heb ik mezelf vandaag proberen wijs te maken dat het allemaal best meevalt.

Maar in de gemeenteraad, met een veel kleiner aantal zetels levert deze 7,5% helaas voor ons nog geen 5% van de zetels op. En dat is op zich nog niet zo erg, maar het feit dat het slechts 1 zetel betekent is voor CDA Lokaal wel bijzonder teleurstellend. We horen het overal om ons heen: het doet geen recht aan de grote inzet van Koos Meijer en Karel van Bronswijk in de afgelopen jaren. Het doet geen recht aan de grote inzet tijdens de campagne. Maar het is wel een feit: we hebben een zetel verloren. En dat is gewoon een taaie boodschap voor ons.

We feliciteren de partijen die hun zetels wel hebben weten te behouden. En we feliciteren Gemeentebelang met maar liefst 2 zetels winst. Een mooie beloning voor jarenlang hard werken en betrokkenheid bij de samenleving. We hopen dat Gemeentebelang deze winst zal benutten om een mooi programma en bestuurlijke verfrissing te initiëren.

Voor CDA Lokaal geldt dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. We zullen de komende dagen en weken ons voorbereiden op de nieuwe situatie en proberen er het beste van te maken. De nieuwe situatie neemt wel met zich mee dat tegengeluid en een goede democratische werking van de gemeenteraad lastiger wordt dan voorheen. Slechts vijf partijen, waarvan 2 eenmansfracties, is geen ideaal gelijk speelveld. Ik leg daarom alvast de volgende suggestie op tafel, en ik weet dat een van de partijen hiervoor al een voorzet heeft gegeven in hun verkiezingsprogramma: geef de eenmansfracties de mogelijkheid om niet van 1, maar van 2 burgerraadsleden gebruik te maken.

Tot slot: wij bereiden ons, ondanks de tegenslag, voor op opnieuw vier jaren van constructieve politiek. Wij zullen zoveel mogelijk ons best doen om ons steentje bij te dragen aan een goed functioneren van de gemeenteraad, zoals dat in een democratische omgeving behoort te gebeuren. Want democratie is een groot goed, ook dat ervaren wij in deze tijd door de feiten die nieuws beheersen.

De nieuwe fractie ziet er, vooralsnog, zo uit:

  1. Wichert Stoffer,raadslid en fractievorozitter 
  2. Karel van Bronswijk, burgerraadslid
  3. Alma van Maanen, burgerraadslid
     
  4. Henny Zijlstra, fractieondersteuner
  5. Aly Holstege, fractieondersteuner
  6. Gerrie de Jong fractieondersteuner

 

 

Snel en creatief bouwen voor jong en oud!

Het team van CDA Lokaal heeft in januari jl. een enquête onder inwoners gehouden om erachter te komen wat volgens hen ‘Goed Wonen’ in de gemeente Nunspeet is. Uit de enquête blijkt de behoefte om op korte termijn te verhuizen bij inwoners groot. De aandacht moet volgens hen vooral liggen bij het divers bouwen voor ouderen en betaalbaar en creatief bouwen voor starters op de woningmarkt.

Onderzoekers maken vooral gebruik van algemeen beschikbare gegevens en cijfers over leeftijdsopbouw, type huishoudens en inkomensgegevens om te bepalen aan welk type woningen en inrichting van de omgeving behoefte is. Die cijfers zijn er voor Nunspeet. Het CDA Lokaal vindt het belangrijk om ook van de inwoners zélf te horen wat hun wensen zijn voor hun toekomstige woning en leefomgeving. Welke woningen moet het nieuwe gemeentebestuur volgens hen gaan bouwen en hoe moet de woonomgeving eruitzien?

De uitkomsten van de enquête leveren interessante informatie op. Er is bij inwoners een grote behoefte aan een andere woning op korte termijn. De aandacht moet vooral liggen bij het bouwen voor ouderen en voor starters op de woningmarkt. Veel ouderen willen kleiner wonen, maar de wensen liggen ver uiteen. De een wil graag met andere ouderen in een appartementencomplex of op een hofje met zorg en voorzieningen om de hoek te wonen. Een ander wil juist zo zelfstandig mogelijk wonen tussen jongere dorpsgenoten in een comfortabele seniorenwoning.  

De wensen van jongeren zijn anders. Door het beperkte aanbod en de hoge huizenprijzen zijn ze bereid om iedere kans op een woning aan te pakken. Als we willen dat de jongeren in Nunspeet blijven, moeten er voldoende mogelijkheden voor hen zijn. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk met nieuwe woonconcepten te komen om tegemoet te komen aan de belangen van starters. We kunnen tijdelijke woonruimte realiseren door incourante bedrijfspanden om te bouwen tot eenvoudige appartementen. Ook het plaatsen van flexwoningen, zoals bijvoorbeeld in Nijkerk, helpt om het woningtekort te verminderen. Met dit soort creatieve oplossingen kunnen starters enkele jaren vooruit om vervolgens door te stromen naar reguliere woningen.

“Voor ouderen moet er meer te kiezen zijn. Starters moeten we tijdelijke én duurzame kansen geven.”

‘Goed wonen’ is de slogan van CDA Lokaal voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Wichert Stoffer is tevreden over de uitkomsten van de enquête: “Het biedt nuttige informatie over de behoeften en wensen van onze inwoners zelf. De uitkomsten onderstrepen de ideeën die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan, zoals diversiteit in aanbod in de goedkope sector en het gebruik maken van innovatieve concepten zoals flexwoningen. Maar het daagt ons ook uit om verder te kijken. Wij staan bijvoorbeeld niet te popelen om recreatiewoningen in te zetten voor permanente bewoning. En ook hoger bouwen dan we nu doen heeft niet onze voorkeur. Maar de enquête wijst uit dat inwoners vinden dat we ook dit soort oplossingen niet bij voorbaat moeten uitsluiten. Eén ding is zeker: ‘Goed wonen’ is ook voor inwoners een belangrijk en zeer actueel thema. Wij zullen daar de komende raadsperiode dan ook vol op inzetten.”

CDA Lokaal heeft in haar verkiezingsprogramma beschreven wat zij verstaat onder ‘Goed wonen’.

Klik HIER om het verkiezingsprogramma  te lezen

Klik HIER om de uitkomsten van de enquête ‘Wat is goed wonen?’ te lezen.

Onze fractie in beeld

Wichert Stoffer

Het CDA is er voor iedereen en bedient niet een specifieke achterban. Rentmeesterschap is dé kernwaarde van het CDA, landelijk en lokaal. CDA’ers roepen niet vanaf de zijlijn, maar zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid. Ook, of zelfs juist, als het moeilijk wordt. Dit spreekt mij aan: mouwen opstropen, meedoen en de samenleving dienen. De politiek heeft al heel lang mijn bijzondere interesse. Maatschappelijk betrokken zijn in mijn eigen leefomgeving vind ik belangrijk. Deze twee drijfveren komen samen in het raadslidmaatschap. Ik zie ernaar uit om samen met collega raadsleden steeds het beste te zoeken voor de inwoners van Nunspeet.

Karel van Bronswijk

Als christen sta ik achter de grondbeginselen van het CDA. Rentmeesterschap is daarbij voor mij belangrijk om de wereld door te geven aan onze kinderen. Het geloof is daarbij mijn persoonlijke leidraad, zonder dat aan anderen op te willen leggen. Op verschillende manieren heb ik me al ingezet voor de lokale samenleving. Bij veel plaatselijke initiatieven en verenigingen was en ben ik betrokken. Ook de laatste 8 jaar als raadslid vond ik het belangrijk om voor iedereen een aanspreekpunt te zijn en dat wil ook als burgerraadslid blijven doen. Ik wil daarbij een verbinder zijn en opkomen voor de kwetsbaren.

Alma van Maanen

Ik kan me vinden in de grondbeginselen van het CDA, die zijn voor mij belangrijk. Bij het CDA is iedereen welkom en telt iedereen mee. Dat spreekt mij aan! Ik wil graag een bijdrage leveren aan goed wonen voor iedereen in Nunspeet. En dat doen we vanuit de politiek niet alleen, maar in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke ondersteuning, zorg, onderwijs en jeugd hebben mijn speciale aandacht. Ik hoop als burgerraadslid iets te kunnen betekenen voor jong en oud in onze mooie gemeente!

Aly Holstege

Het CDA is er voor iedereen, een partij die midden in de samenleving staat. Zorgen en omkijken naar elkaar is voor het CDA en mij belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de wereld die wij doorgeven. Daar wil ik graag in mijn directe leefomgeving een steentje aan bijdragen. Door met oog en oor voor inwoners praktische invulling te geven aan o.a. verduurzaming en zo ruimte te blijven creëren voor goed wonen, werken en ondernemen in onze gemeente!

Henny Zijlstra

Ik voel me thuis bij CDA Lokaal omdat ik me in mijn eigen woonplaats graag inzet voor verbinding, solidariteit en duurzaamheid. De manier waarop dit wordt vormgegeven, sluit aan bij mijn christelijke inspiratie. In de gemeenteraad kunnen we als CDA Lokaal gemeentelijk beleid vanuit deze uitgangspunten beïnvloeden en op deze manier Nunspeet een plek maken met ruimte voor iedereen en respect voor onze omgeving.

Gerrie de Jong

Al heel lang ben ik lid van het CDA en actief in onze partij. Ik sta van harte achter de vier kernwaarden van het CDA en met name solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid vind ik heel belangrijk. Deze beide kernwaarden kunnen heel goed handen en voeten krijgen in het lokale, gemeentelijke, lees Nunspeetse, beleid. Dus ja: CDA Lokaal! Als 65-plusser uit de kleinste kern van Nunspeet blijf ik mij van harte inzetten voor o.a. ouderenbeleid, wonen, cultuur en de prachtige omgeving!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.