CDA Lokaal in de raadsperiode 2022 - 2026

Onze naam

Als CDA Nunspeet, dat onze officiële naam is en blijft, houden wij de uitgangspunten van het CDA in ere. Maar met de werknaam CDA Lokaal concentreren wij ons vooral op de lokale en deels regionale problematiek en uitdagingen. In de praktijk komt het er op neer dat de naam CDA Lokaal wordt gebruikt,.

Klik op de afbeelding en het gehele verkiezingsprogramma kunt u lezen en eventueel downloaden.

Ons verkiezingsprogramma is het resultaat van veel gesprekken met en luisteren naar dat wat bij onze inwoners leeft. Het programma is ook niet uitputtend tot in detail geschreven. Dat maakt dat ons verkiezingsprogramma leesbaar is en het biedt ruimte voor het inspelen op de veranderende omstandigheden in de wereld om ons heen.

Een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022

Met heel veel enthousiasme en inzet zijn de kandidaten voor CDA-Lokaal de campagnetijd ingegaan en beleefd. Op de uitslagenavond van 16 maart jl. bleek dat de kiezer de inzet van de 'oude' fractie en de kandidaten niet waardeerde met veel stemmen, hetgeen ook nog eens versterkt werd door de landelijke teneur dat de Haagse toestanden van zeker het CDA een negatieve invloed op het resultaat zouden gaan hebben. Deels is dat ook wel gebleken, maar in sommige gemeente ook weer niet. De winnaars van de verkiezingen zijn de lokale partijen geworden: in Nunspeet een eclantante overwinning voor Gemeentebelang. Voor CDA Lokaal bekende het, helaas, het verlies van 1 van 2 raadszetels.

Wichert Stoffer verwoordde in het duidingsdebat onze nieuwe situatie en tegelijkertijd onze insteek als volgt:

1120 van de ruim 15.000 kiezers hebben afgelopen dagen een stem op CDA Lokaal uitgebracht. Wij danken iedereen die ons dit vertrouwen geeft voor de komende 4 jaar. 1.120 stemmen is bijna 7,5% van het totaal. Omgerekend naar de Tweede Kamer zou dat 11 zetels opleveren. Veel partijen in die kamer zouden daar bijzonder blij mee zijn. Met deze gedachte heb ik mezelf vandaag proberen wijs te maken dat het allemaal best meevalt.

Maar in de gemeenteraad, met een veel kleiner aantal zetels levert deze 7,5% helaas voor ons nog geen 5% van de zetels op. En dat is op zich nog niet zo erg, maar het feit dat het slechts 1 zetel betekent is voor CDA Lokaal wel bijzonder teleurstellend. We horen het overal om ons heen: het doet geen recht aan de grote inzet van Koos Meijer en Karel van Bronswijk in de afgelopen jaren. Het doet geen recht aan de grote inzet tijdens de campagne. Maar het is wel een feit: we hebben een zetel verloren. En dat is gewoon een taaie boodschap voor ons.

We feliciteren de partijen die hun zetels wel hebben weten te behouden. En we feliciteren Gemeentebelang met maar liefst 2 zetels winst. Een mooie beloning voor jarenlang hard werken en betrokkenheid bij de samenleving. We hopen dat Gemeentebelang deze winst zal benutten om een mooi programma en bestuurlijke verfrissing te initiëren.

Voor CDA Lokaal geldt dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. We zullen de komende dagen en weken ons voorbereiden op de nieuwe situatie en proberen er het beste van te maken. De nieuwe situatie neemt wel met zich mee dat tegengeluid en een goede democratische werking van de gemeenteraad lastiger wordt dan voorheen. Slechts vijf partijen, waarvan 2 eenmansfracties, is geen ideaal gelijk speelveld. Ik leg daarom alvast de volgende suggestie op tafel, en ik weet dat een van de partijen hiervoor al een voorzet heeft gegeven in hun verkiezingsprogramma: geef de eenmansfracties de mogelijkheid om niet van 1, maar van 2 burgerraadsleden gebruik te maken.

De onderhandelingen

De onderhandelingen over een te vormen raadsakkoord of coalitieakkoord en het college en zijn met grote inzet van alle partijen gevoerd onder leiding van Mark van de Bunte en Marc Konings, beide lid van Gemeentebelang. In alle openheid is er gezocht naar die constructie die het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag en dat wat er al zeker in de afgelopen 4 jaar hét kenmerk van de Nunspeetse gemeenteraad was: samen werken aan het welzijn van onze inwoners, voortzet. Het resultaat mag er zijn: een raadsakkoord en een afspiegelingscollege. Uniek voor de gemeente Nunspeet en in de combinatie misschien ook wel uniek in Nederland.

 

Klik HIER voor het raadsakkoord en klik HIER voor de portefeuilleverdeling

CDA Lokaal wordt in deze raadsperiode als gevolg van het akkoord en de collegevorming vertegenwoordigd door:

In het college van B&W:

  • Wichert Stoffer als wethouder financiën en hij vervult die functie mede namens de fractie van PvdA/GroenLinks Nunspeet

En in de fractie van CDA Lokaal:

  • Karel van Bronswijk, raadslid en fractievoorzitter
  • Alma van Maanen, burgerraadslid
  • Henny Zijlstra, burgerraadslid
  • Aly Holstege, fractieondersteuner
  • Gerrie de Jong, fractieondersteuner

 

 

Onze mensen in beeld

Het CDA is er voor iedereen en bedient niet een specifieke achterban. Rentmeesterschap is dé kernwaarde van het CDA, landelijk en lokaal. CDA’ers roepen niet vanaf de zijlijn, maar zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid. Ook, of zelfs juist, als het moeilijk wordt. Dit spreekt mij aan: mouwen opstropen, meedoen en de samenleving dienen. De politiek heeft al heel lang mijn bijzondere interesse. Maatschappelijk betrokken zijn in mijn eigen leefomgeving vind ik belangrijk. Ik zie ernaar uit om samen met collega wethouders, de burgemeester en de raad steeds het beste te zoeken voor de inwoners van Nunspeet.
Als christen sta ik achter de grondbeginselen van het CDA. Rentmeesterschap is daarbij voor mij belangrijk om de wereld door te geven aan onze kinderen. Het geloof is daarbij mijn persoonlijke leidraad, zonder dat aan anderen op te willen leggen. Op verschillende manieren heb ik me al ingezet voor de lokale samenleving. Bij veel plaatselijke initiatieven en verenigingen was en ben ik betrokken. Ook de laatste 8 jaar als raadslid vind ik het belangrijk om voor iedereen een aanspreekpunt te zijn. Ik wil daarbij een verbinder zijn en opkomen voor de kwetsbaren.
Ik kan me vinden in de grondbeginselen van het CDA, die zijn voor mij belangrijk. Bij het CDA is iedereen welkom en telt iedereen mee. Dat spreekt mij aan! Ik wil graag een bijdrage leveren aan goed wonen voor iedereen in Nunspeet. En dat doen we vanuit de politiek niet alleen, maar in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke ondersteuning, zorg, onderwijs en jeugd hebben mijn speciale aandacht. Ik hoop als burgerraadslid iets te kunnen betekenen voor jong en oud in onze mooie gemeente!
Ik voel me thuis bij CDA Lokaal omdat ik me in mijn eigen woonplaats graag inzet voor verbinding, solidariteit en duurzaamheid. De manier waarop dit wordt vormgegeven, sluit aan bij mijn christelijke inspiratie. In de gemeenteraad kunnen we als CDA Lokaal gemeentelijk beleid vanuit deze uitgangspunten beïnvloeden en op deze manier Nunspeet een plek maken met ruimte voor iedereen en respect voor onze omgeving.
Het CDA is er voor iedereen, een partij die midden in de samenleving staat. Zorgen en omkijken naar elkaar is voor het CDA en mij belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de wereld die wij doorgeven. Daar wil ik graag in mijn directe leefomgeving een steentje aan bijdragen. Door met oog en oor voor inwoners praktische invulling te geven aan o.a. verduurzaming en zo ruimte te blijven creëren voor goed wonen, werken en ondernemen in onze gemeente!
Al heel lang ben ik lid van het CDA en actief in onze partij. Ik sta van harte achter de vier kernwaarden van het CDA en met name solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid vind ik heel belangrijk. Deze beide kernwaarden kunnen heel goed handen en voeten krijgen in het lokale, gemeentelijke, lees Nunspeetse, beleid. Dus ja: CDA Lokaal! en ik zal mij als 65-plusser uit de kleinste kern van Nunspeet van harte blijvend inzetten voor o.a. ouderenbeleid, wonen, cultuur en de prachtige omgeving!

Onze fractie in beeld

Wichert Stoffer

Het CDA is er voor iedereen en bedient niet een specifieke achterban. Rentmeesterschap is dé kernwaarde van het CDA, landelijk en lokaal. CDA’ers roepen niet vanaf de zijlijn, maar zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid. Ook, of zelfs juist, als het moeilijk wordt. Dit spreekt mij aan: mouwen opstropen, meedoen en de samenleving dienen. De politiek heeft al heel lang mijn bijzondere interesse. Maatschappelijk betrokken zijn in mijn eigen leefomgeving vind ik belangrijk. Deze twee drijfveren komen samen in het raadslidmaatschap. Ik zie ernaar uit om samen met collega raadsleden steeds het beste te zoeken voor de inwoners van Nunspeet.

Karel van Bronswijk

Als christen sta ik achter de grondbeginselen van het CDA. Rentmeesterschap is daarbij voor mij belangrijk om de wereld door te geven aan onze kinderen. Het geloof is daarbij mijn persoonlijke leidraad, zonder dat aan anderen op te willen leggen. Op verschillende manieren heb ik me al ingezet voor de lokale samenleving. Bij veel plaatselijke initiatieven en verenigingen was en ben ik betrokken. Ook de laatste 8 jaar als raadslid vond ik het belangrijk om voor iedereen een aanspreekpunt te zijn en dat wil ook als burgerraadslid blijven doen. Ik wil daarbij een verbinder zijn en opkomen voor de kwetsbaren.

Alma van Maanen

Ik kan me vinden in de grondbeginselen van het CDA, die zijn voor mij belangrijk. Bij het CDA is iedereen welkom en telt iedereen mee. Dat spreekt mij aan! Ik wil graag een bijdrage leveren aan goed wonen voor iedereen in Nunspeet. En dat doen we vanuit de politiek niet alleen, maar in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke ondersteuning, zorg, onderwijs en jeugd hebben mijn speciale aandacht. Ik hoop als burgerraadslid iets te kunnen betekenen voor jong en oud in onze mooie gemeente!

Aly Holstege

Het CDA is er voor iedereen, een partij die midden in de samenleving staat. Zorgen en omkijken naar elkaar is voor het CDA en mij belangrijk. Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de wereld die wij doorgeven. Daar wil ik graag in mijn directe leefomgeving een steentje aan bijdragen. Door met oog en oor voor inwoners praktische invulling te geven aan o.a. verduurzaming en zo ruimte te blijven creëren voor goed wonen, werken en ondernemen in onze gemeente!

Henny Zijlstra

Ik voel me thuis bij CDA Lokaal omdat ik me in mijn eigen woonplaats graag inzet voor verbinding, solidariteit en duurzaamheid. De manier waarop dit wordt vormgegeven, sluit aan bij mijn christelijke inspiratie. In de gemeenteraad kunnen we als CDA Lokaal gemeentelijk beleid vanuit deze uitgangspunten beïnvloeden en op deze manier Nunspeet een plek maken met ruimte voor iedereen en respect voor onze omgeving.

Gerrie de Jong

Al heel lang ben ik lid van het CDA en actief in onze partij. Ik sta van harte achter de vier kernwaarden van het CDA en met name solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid vind ik heel belangrijk. Deze beide kernwaarden kunnen heel goed handen en voeten krijgen in het lokale, gemeentelijke, lees Nunspeetse, beleid. Dus ja: CDA Lokaal! Als 65-plusser uit de kleinste kern van Nunspeet blijf ik mij van harte inzetten voor o.a. ouderenbeleid, wonen, cultuur en de prachtige omgeving!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.